คุณหมอออม ธนินท์ธร อนันต์สรรักษ์
แมนดารินคลินิกฝังเข็มปักกิ่ง กับการฝังเข็มเพื่อลดภาวะฮอร์โมนผิดปกติ หรือ ภาวะซึมเศร้า โดยการฝังเข็มปรับสมดุลย์ ปรับระบบฮอร์โมนในร่างกาย

www.mandarin-clinic.com
FB : mandarin.clinic.bkk
IG @mandarinclinic
Line @mandarinclinic
call 02-476-4600 / 02-258-6100 /02-514-1990
MOM CLUB | MCOT.net
MOM CLUB | MCOT.net
mcot-web.mcot.net
Shared publicly