Profile cover photo
Profile photo
anek kampromma
62 followers
62 followers
About
Postsบันทึกประจำวันการฝึกประสบการวิชาชีพ
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 
          วันแรกที่ไปฝึกงาน พี่ที่ฝึกงานให้ การต้อนรับเป็นอย่าง ดี เป็นกันเองวันแรกพี่ที่ฝึกงานแนะนำการทำงานของพี่เขาให้ฟ้ง และแนะนำว่าเราต้องทำงานเกี่ยวกับอะไร 
          งานวันแรกคือ ประกรอบคอมพิวเตอร์ และถ่ายเอกสาร
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 
          เบลอรูป เบลอหน้าผู้ต้องขัง ที่จะเอาไปทำหนังสือ
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 
          เบลอรูป เบลอหน้าผู้ต้องขัง ที่จะเอาไปทำหนังสือ และ ตรวจคำผิดที่จะเอาไปทำข่าว
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 
          ไปส่งหนังสือกำลังใจ และ วารสารที่ ศาลอุทธรณ์
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 
          แพ็คข่าว เตรียมส่งเรือนจำทุกๆจังหวัด 
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 
          แพ็คข่าว เตรียมส่งเรือนจำทุกๆจังหวัด 
Add a comment...บันทึกประจำวันการฝึกประสบการวิชาชีพ
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 
          วันแรกที่ไปฝึกงาน พี่ที่ฝึกงานให้ การต้อนรับเป็นอย่าง ดี เป็นกันเองวันแรกพี่ที่ฝึกงานแนะนำการทำงานของพี่เขาให้ฟ้ง และแนะนำว่าเราต้องทำงานเกี่ยวกับอะไร 
          งานวันแรกคือ ประกรอบคอมพิวเตอร์ และถ่ายเอกสาร
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 
          เบลอรูป เบลอหน้าผู้ต้องขัง ที่จะเอาไปทำหนังสือ
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 
          เบลอรูป เบลอหน้าผู้ต้องขัง ที่จะเอาไปทำหนังสือ และ ตรวจคำผิดที่จะเอาไปทำข่าว
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 
          ไปส่งหนังสือกำลังใจ และ วารสารที่ ศาลอุทธรณ์
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 
          แพ็คข่าว เตรียมส่งเรือนจำทุกๆจังหวัด 
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 
          แพ็คข่าว เตรียมส่งเรือนจำทุกๆจังหวัด 
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded