Profile cover photo
Profile photo
m namasivayam
1,595 followers -
Author of the book: Cosmic Secrets-A Journey with Mystic Tirumular
Author of the book: Cosmic Secrets-A Journey with Mystic Tirumular

1,595 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
44 துருத்தியுள் அக்கரை
துருத்தியுள்
அக்கரை தோன்றும் மலைபோல் விருத்திகண் காணிக்கப் போவார் முப்போதும் வருத்தி உள்நின்ற மலையைத் தவிர்ப்பாள் ஒருத்தி உள்ளாள் அவள்ஊர் அறியோமே --- திருமந்திரம் 2895

Post has attachment

Post has attachment
43 அழிகின்ற சாயாபுருடனைப்
அழிகின்ற
சாயாபுருடனைப் போல கழிகின்ற
நீரில் குமிழியைக் காணில் எழுகின்ற
தீயில் கற்பூரத்தை ஒக்கப் பொழிகின்றது
இவ்வுடல் போம் அப்பரத்தே — திருமந்திரம் 2605

Post has attachment
42 உடலும் உயிரும்
42 உடலும் உயிரும்
thirumanthiram54.blogspot.com

Post has attachment

Post has attachment
42 உடலும் உயிரும்
உடலும்
உயிரும் ஒழிவு அற ஒன்றின் படரும்
சிவசக்தி தானே பரமாம் உடலைவிட்டு
இந்த உயிர் எங்கும் ஆகிக் கடையும்
தலையும் கரக்கும் சிவத்தே திருமந்திரம்   2606
42 உடலும் உயிரும்
42 உடலும் உயிரும்
thirumanthiram54.blogspot.com

Post has attachment
41 கருடனுருவங் கருதும்
கருடனுருவங்   கருது மளவிற்   பருவிடந் தீர்ந்து
பயங்கெடு   மாபோற் குருவி னுருவங்   குறித்தவப் போதே திரி மலந்   தீர்ந்து   சிவன்அவன் ஆமே.   திருமந்திரம்  2623

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded