دولت #اعطدال تحمل خودش را هم نداشت!
دو روز بعد از پخش برنامه شناسنامه، اکرمی یهو از پست و مقام و عنوان افتاد :)
  سید رضا اکرمی، شهریور سال 92  طبق حکم رسمی که تو سایت نهاد ریاست جمهوری هم هست، به عنوان رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری انتخاب شد. نزدیک یک سال و نیم هم تو رسانه های مختلف (چپ و راست ، حتی ایرنا و رسانه های دولتی) به همین عنوان شناخته و سخنانش منتشر شده. اما دو روز پیش یهو سخنگوی دولت گفت که اکرمی اصلا همچین پستی نداره، فقط امام جماعت یه مسجده!
دروغگو کم حافظه است!
Photo
Shared publiclyView activity