یکی از شیوه های مغالطه گری در بحث، مسخره بازی و ساده سازی اون بحثه. اینکه همه منتقدان رو آدمهایی خنگ و شنگول جا بزنیم و از زبان اونها حرفهای بی ربطی بزنیم و بخندیم!
این سخنان جناب کلید در جمع ناشران و اهالی کتاب در مراسم جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی. لااقل به شعور مخاطبان با فرهنگت احترام میذاشتی! انصافا کدام منتقدی به رنگ لباس و کفش و شیوه راه رفتن گیر داده؟!
*
حسن روحانی: نقد را باید یاد بگیریم. اینکه دو نفر چگونه راه می‌روند، نقد کردن نیست، اینکه قدم را به کجا برمی‌دارند، این مهم است. اما اگر نقد کنیم که تند راه رفت، کند راه رفت، دو نفره رفتند، سه نفره رفتند؛ نقد نیست. ما باید نقد کنیم که کجا رفتند و به چه سمت حرکت کردند و این برای ما مهم است. اینکه بگوییم کفش‌اش، چه و رنگ لباسش چگونه بود. باید یک مقدار هم به جواهر و جوهر بپردازیم. به جای پرداختن به این همه اعراض، به ماهیت و وجود مساله بپردازیم.
Shared publiclyView activity