عجب آدم دزدی بوده! :)
ولی جدا من خودم یه عادت خوب (و بد از نظر دیگران) دارم اونم اینکه تقریبا محاله که کتاب، سی دی، مجله یا نوار به کسی امانت بدم
هرگز کتابي را به کسي امانت ندهيد
.
.
. تمام کتابهاي کتابخانه ي من,کتاب هايي است که از ديگران به امانت گرفته ام...
Photo
Shared publiclyView activity