Profile cover photo
Profile photo
Aakash Patil
आता breif मध्ये descriptionच द्यायचं असेल तर मग मात्र हि जागा नक्कीच कमी पडेल, परंतु काही नाही तरी माझ नाव मात्र मी सांगेनच, कारण तीच माझी खरी ओळख आहे, 'आकाश पाटील'. लक्षात राहूद्या म्हटलं.
आता breif मध्ये descriptionच द्यायचं असेल तर मग मात्र हि जागा नक्कीच कमी पडेल, परंतु काही नाही तरी माझ नाव मात्र मी सांगेनच, कारण तीच माझी खरी ओळख आहे, 'आकाश पाटील'. लक्षात राहूद्या म्हटलं.
About
Aakash's posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
चारोळी - ८
एक खून माफ असता तर आधी तुलाच मारलं असतं, तुझ्या मनातलं माझ्याबद्दलचं विष तुलाच चारलं असतं.
Wait while more posts are being loaded