Profile cover photo
Profile photo
Khai Van Le
52 followers
52 followers
About
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. (‭Giăng‬ ‭3‬:‭16-18‬ VI1934)
Add a comment...

Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. (‭Ê-sai‬ ‭55‬:‭6-7‬ VI1934)
Add a comment...

Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. (‭Ê-sai‬ ‭55‬:‭1-2‬ VI1934)
Add a comment...

Post has attachment
Dưới chân thập tự
PhotoPhotoPhoto
12/19/14
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Hỡi trời của các từng trời, hỡi nước trên các từng trời, Hãy ngợi khen Ngài! Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va; Vì Ngài ra lịnh, thảy bèn được dựng nên.

Các núi và mọi nổng, Cây trái và mọi cây hương nam,

Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va! Vì chỉ danh Ngài được tôn cao cả; Sự vinh hiển Ngài trổi cao hơn trái đất và các từng trời. (‭Thi-thiên‬ ‭148‬:‭4-5, 9, 13‬ VI1934)
Photo
Photo
8/12/14
2 Photos - View album
Add a comment...

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. (Rô-ma 6:23 VI1934)
Add a comment...

Xin chớ nhớ các tội lỗi của buổi đang thì tôi, hoặc các sự vi phạm tôi; Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ đến tôi tùy theo sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài. (Thi-thiên 25:7 VI1934)
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded