Shared publicly  - 
 
Pedoman Cara Mengetahui Spesifikasi Komputer Dengan Software
Cara mengetahui spesifikasi komputer dengan membongkar casing tentu akan rumit dilakukan dan membutuhkan banyak waktu ketika melakukannya. Belum lagi jika Anda belum berpengalaman akan hardware yang ada di perangkat komputer. Jika Anda sembarangan melepas s...
Translate
3
Hairuddin 5769's profile photoSyafrudin Rakola's profile photobahrum amir's profile photo
3 comments
Translate
 
Dian saya minta tolong samamu, boleh ?
Translate
Add a comment...