Profile cover photo
Profile photo
Department of Applied Physics at Technical University Sofia
инженерна физика
инженерна физика
About
Posts

Представяне на специалност "Инженерна физика" в ТУ-София 2016
http://phys.tu-sofia.bg/Specialnost/2016/Presentation_DPF_2016_1.ppsx
Add a comment...

Post has attachment
Ежегодното 5 дневно издание на "Дни на Физиката в ТУ-София", ще се проведе отново от 21 до 25 април 2015. Освен, специалната покана към всички с интереси към физиката да посетят подготвените от домакините лекции и демонстрации, каним да  участват със собствени популярни или научни доклади по интересни физични теми студенти, университетски преподаватели, учители и ученици. След рецензиране в Департамента по Приложна Физика на ТУ, докладите се отпечатват в регулярно издавания сборник на събитието, който освен популярният раздел съдържа и научна част!

За повече информация: http://phys.tu-sofia.bg/physdays.html
За контакти: salex@tu-sofia.bg
Дни на Физиката в ТУ-София, 21-25 април 2015
Ежегодното 5 дневно издание на "Дни на Физиката в ТУ-София", ще се проведе отново от 21 до 25 април 2015. Освен, специалната покана към всички с интереси към физиката да посетят подготвените от домакините лекции и демонстрации, каним да  участват със собствени популярни или научни доклади по интересни физични теми студенти, университетски преподаватели, учители и ученици. След рецензиране в Департамента по Приложна Физика на ТУ, докладите се отпе...
events
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded