Profile cover photo
Profile photo
Lamketoan. vn
2,284 followers
2,284 followers
About
Posts

Post has attachment
📢 📢 👉 KẾ TOÁN THUẾ VÀ KẾ TOÁN NỘI BỘ là hai mảng kế toán độc lập tách rời nhau trong quá trình doanh nghiệp. 
👉 🔐 🔔 🔱 Vậy nếu một người học KẾ TOÁN THUẾ thì có thể làm KẾ TOÁN NỘI BỘ được không? 
🔨 ✨ 👉 Và trường hợp NGƯỢC LẠI thì sao. 
👉 🔐 🔶 Vấn đề này không phải ai cũng có thể hiểu và có cái nhìn tổng quát về nó. 
👉 Để có câu trả lời toàn diện cho câu hỏi này, tôi sẽ phân tích chi tiết và giải thích cụ thể cho các bạn hiểu.
https://www.youtube.com/watch?v=tN6ApFjfr2I&feature=youtu.be

Post has attachment
📢 📢 👉 KẾ TOÁN THUẾ VÀ KẾ TOÁN NỘI BỘ là hai mảng kế toán độc lập tách rời nhau trong quá trình doanh nghiệp. 
👉 🔐 🔔 🔱 Vậy nếu một người học KẾ TOÁN THUẾ thì có thể làm KẾ TOÁN NỘI BỘ được không? 
🔨 ✨ 👉 Và trường hợp NGƯỢC LẠI thì sao. 
👉 🔐 🔶 Vấn đề này không phải ai cũng có thể hiểu và có cái nhìn tổng quát về nó. 
👉 Để có câu trả lời toàn diện cho câu hỏi này, tôi sẽ phân tích chi tiết và giải thích cụ thể cho các bạn hiểu.
https://www.youtube.com/watch?v=tN6ApFjfr2I&feature=youtu.be
Wait while more posts are being loaded