กองทัพเรือไทยจะจัดหากล้องตรวจการณ์ MX-10MS จาก L3 WESCAM แคนาดาสำหรับเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งชุด ร.ล.กระบี่
Viriyakit (1995) Co.,Ltd. of Thailand has awarded L3 WESCAM a contract to supply its MX-10MS EO/IR maritime sensor system to the Royal Thai Navy for its Krabi Class Offshore Patrol Vessels (OPVs). http://www.wescam.com/wp-content/uploads/WESCAM_90M-in-order...
Shared publiclyView activity