Zdjęcie profilowe na okładkę
Zdjęcie profilowe
Jacek Hirsz (BHP i PPOŻ)
7 obserwatorów
7 obserwatorów
O mnie
Wpisy

Potrzebujesz oceny ryzyka zawodowego a może kompletnej dokumentacji bhp ? Polecam doskonały sklep on-line gdzie zakupisz instrukcje bhp, instrukcje ppoż, instrukcje stanowiskowe, karty oceny ryzyka zawodowego i wiele innych. Wszystko zgodne z najnowszym stanem prawnym oraz wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy: http://ryzykazawodowe.pl POLECAM
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
Czy pracodawca może zmusić pracownika do codziennego raportowania czynności wykonanych w pracy
Czy pracodawca może zmusić pracownika do codziennego raportowania czynności wykonanych w pracy fot. Thinkstock Czy pracodawca może wymagać na piśmie od pracownika codziennie opisu całego dnia (co robił i jaka czynność wykonywał, ile mu to zajęło czasu)? Pra...
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
Charakterystyka pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w świetle przepisów bhp
Charakterystyka pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w świetle
przepisów bhp Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny być usytuowane w sposób uniemożliwiający
pracownikom korzystającym z nich przechodzenie przez pomiesz...
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
Po kim może być przyznana renta rodzinna?
Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po śmierci osoby, która: miała ustalone prawo do emerytury ustalonej na zasadach dotychczasowych albo na nowych zasadach spełniała warunki wymagane do ustalenia emerytury na zasadach dotychczasowych al...
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
Praktyki zawodowe, w czasie uczęszczania do szkoły zawodowej ZUS zalicza do stażu pracy...
Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przyznać wnioskowane świadczenie tylko wówczas, jeżeli spełnione zostały łącznie wszystkie wymagane przepi­sami warunki do jego uzyskania. Warunki nabywania prawa do emerytury określają przepisy ustawy z dnia 17.12.1998 r...
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia
Zgodnie z artykułem 55 kodeksu pracy pracownik może rozwiązać umowę o pracę (analogicznie do art. 52) bez wypowiedzenia m.in. w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika - np. w przypadku mobbingu. Art. 94(3) p...
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
ZUS zwróci koszty za badania na zawartość alkoholu we krwi pracownika.
ZUS zwraca koszty badań na zawartość alkoholu w organiźmie W przypadku kiedy istnieje uzasadnione  podejrzenie, że pracownik w chwili wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych pracodawca ma...
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
Urlop wychowawczy - szczególna ochrona pracownika
Szczególna ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopu wychowawczego, a także pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego, korzystających z prawa wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy: Wskazać należy, iż przepisy ujęte w kod...
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
**
Obowiązek przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ciąży zarówno na pracowniku, jak i pracodawcy. Dlatego też każda ze stron ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad bhp, a konsekwencją takiego działania są kary przewidziane w Kodeksie pra...
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
Zmiany w przepisach bhp w 2015 roku
Ustawodawca nie śpi ani nie świętuje, o czym świadczy obszerny wykaz prac legislacyjnych i programowych
Rady Ministrów na 2015 rok. Będzie on obfitował w liczne zmiany przepisów, w tym również bhp : począwszy od zasad badań lekarskich pracowników, poprzez z...
Dodaj komentarz...
Poczekaj na wczytanie kolejnych wpisów