คุณรู้หรือไม่ว่าวันนี้ คือ วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ที่กำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (หรือ UN) เพื่อให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน . . .
ในวันนี้ Google ขอบคุณเพื่อนๆ ของเรา และพันธมิตรสื่อมวลชนต่างๆ ในเมืองไทยที่ให้การสนับสนุนและเเบ่งบันข้อมูลมากมายในนาม Google กับธุรกิจไทยและผู้บริโภคทั่วประเทศ

#วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก #WorldPressFreedomDay
Shared publiclyView activity