Shared publicly  - 
 
شاید برای شما هم سوال باشد که #کلید_محافظ _جان با #کلید_نشتی_جریان چه تفاوتی دارد؟!
Translate
کلید محافظ جان، برای قطع مدار در برابر اضافه‌بار و اتصال‌کوتاه طراحی نشده است. گونه دیگری از این کلیدها که افزون بر جریان نشتی به اضافه‌بار هم واکنش نشان می‌دهند RCBO یا کلید نشتی جریان نامیده می‌شوند.
1