Shared publicly  - 
 
آیا از دهکده ربات کمپانی یاسکاوا چیزی شنیده اید؟
این دهکده اول جولای سال 2015 در ژاپن افتتاح شد..
Translate
از کنترل حرکت تا رباتیک تا مهندسی سیستم، کمپانی یاسکاوا همچنان یک پیشرو جهانی در زمینه «تولید راه حل های همه جانبه تکنولوژیکی» در عصر جدید است. با آلینداس همراه باشید. از روز اول جولای 2015، یاسکاوا «دهکده ربات» را افتتاح کرده است و با این کار پا به عرصه جدیدی در تکنولوژی گذاشته است.
1