تروتک، کیفیت ساخت آلمان
تروتک با شعار تبلیغاتی «تروتک در کار»، یکی از تولیدکنندگان پیشرو آلمانی در زمینه راه حل های حرفه ای در مانیتورینگ شرایط محیطی، کنترل شرایط محیطی و مهم تر از آن مدیریت شرایط محیطی است....
Shared publicly