Shared publicly  - 
 
اطلاعات نمایشگاه AHR: Air conditioning, Heating and Refrigeration اورلاندو 2016 را در آلینداس بخوانید و تیزر نمایشگاه را هم ببینید.
Translate
نمایشگاه AHR از دیروز (25 ژانویه 2016) در مرکز همایش های اورنج کانتی شهر اورلاندوی آمریکا افتتاح شده و تا فردا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. نمایشگاه AHR کل صنعت HVACR را همگی زیر یک سقف جمع کرده است تا با محصولات و تکنولوژی های جدید آشنا شوند، با نوآوری ها و روندهای بازار که در حال تغییر دادن ...
1