برشی از «استگلیتز: اروپا باید ارز واحد را کنار بگذارد»
متن کامل را در لینک زیر بخوانید:
goo.gl/rPkvFK
Translate
8
Add a comment...