برشی از «بیانیه‌ای علیه تربیت فرزند»
متن کامل را در لینک زیر بخوانید:
goo.gl/twbHlc
Photo
Shared publiclyView activity