Profile cover photo
Profile photo
Treecha K.
4 followers
4 followers
About
Treecha's posts

Post has attachment

Post has attachment
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 5. รักษา...

Post has attachment
รถชนสาวแกรมมี่ -- อีกกรณีของอันตรายของการจราจรไทย---

Post has attachment
รถชนสาวแกรมมี่ -- อีกกรณีของอันตรายของการจราจรไทย---
รถชนสาวแกรมมี่ -- อีกกรณีของอันตรายของการจราจรไทย---    ข่าวดังอีกกรณีหนึ่งในเรื่องของอุบัติเหตุจากการจราจรเมืองไทย หากจะว่าตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คนขับรถเองเสพยาบ้า หรืออะไรต่างๆนานา ก็ต้องมาลงเอยที่การป้องกัน เป็นสิ่งที่ดีที่สุด  1. การขับรถของผู้ขับขี่เ...

Post has attachment
การกลับมาของบอลไทย ขอให้เอาชัยชนะกลับมา

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded