בשבח והודיה לבורא עולם אנו מודיעים על לידת בת לילדנו חוה-לאה ושיקה צוהר, מצפה רמון.
With gratitude to God and joy in our hearts David and I announce to the world that Chava-Leah gave birth to a healthy baby girl this morning in Seroka hospital in Be'er Sheva.
Mother, baby (4.170 kg, over 9 pounds!) and father (Shayke Tzohar) are all doing well!
May we always share good news!!!
Shared publicly