Profile cover photo
Profile photo
Pavel Jartym
36 followers -
jazykový korektor, copywriter, překladatel, SEO konzultant
jazykový korektor, copywriter, překladatel, SEO konzultant

36 followers
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
Nic není tak proměnlivého, jako některá doporučení pro optimalizace webových stránek (SEO). Ověřil jsem si to nedávno v případě tvorby tzv. meta descriptions. Někdy to opravdu připomíná „honbu za větrem".
Add a comment...

Post has attachment
Vzpomněl jsem si v této souvislosti na fejeton „Jak se dělá štěstí“ od Věroslava Mertla (Přemítání o věcech vezdejších, Host, Brno 1997, s. 11-13), v němž píše, že „opravdovému štěstí se nejlépe daří zrovínka tam, kde je člověk nejméně očekává, kde mu dokonce ani příliš o ně nejde a kdy on sám navzdory přitažlivosti, která ho táhne jen k sobě, se vydává v přímém protisměru, tu k labuti, tu ke stromu, tu k bližnímu nebo třeba k velrybě, a tímhle zdánlivě nevysvětlitelným pohybem dává štěstí pravý šmak, obsah, rozměr i pořadí“. Touze po poznání nelze bránit, ale někdy je lépe nevstupovat za každou cenu tam, kde je to člověku zapovězeno, a místo toho své úsilí soustředit na to, na čem opravdu záleží.
Add a comment...

Post has attachment
Google nepočítá překlepy či jiné jazykové chyby v textu webové stránky, tzn. že tyto nedostatky nemají vliv na hodnocení a umístění dané stránky ve výsledcích vyhledávání. To však neznamená, že není třeba věnovat úsilí tomu, aby text, který chceme publikovat, byl jazykově i věcně správný. Dobře napsaný a jazykově správný text vzbuzuje větší důvěru než text hemžící se chybami.
Add a comment...

Post has attachment
„Princip obrácené pyramidy odpovídá tomu, jak uživatelé čtou webový obsah. Ať už se jedná o popisy služeb v modelu B2B, popisy produktů v elektronickém obchodu, firemní tiskové zprávy či zahraniční zpravodajství, tento model pomáhá účinným způsobem zaujmout a informovat uživatele.“ (Amy Schade)
Add a comment...

Post has attachment
Archeoložka Eilat Mazar z Hebrejské univerzity oznámila objev pečeti z 8. století př. n. l. „Zdá se, že jsme během vědeckého archeologického výzkumu našli otisk pečeti, která by mohla náležet biblickému proroku Izajášovi.“ Izraelský prorok Izajáš působil v období čtyř králů, která zahrnuje zhruba celé století (781-687). Kniha nesoucí jeho jméno je součástí Hebrejské bible (či Starého zákona).
Add a comment...

Post has attachment
Víte, proč jsou slovesa tak důležitá? A jak souvisí s vyhledáváním? Sloveso má z hlediska smyslu mezi ostatními slovesnými druhy výsadní postavení. Dokáže svými určitými tvary nejen pojmenovávat děje, ale i „neděje“ (například stavy) jako dynamické procesy.
Add a comment...

Post has attachment
„V roce 2009 na jedné soukromé večeři pronesl Bill Gates řeč, v níž mimo jiné zazněl tento proslulý výrok: ‚Budoucnost vyhledávání patří slovesům.‘ Gates neměl na mysli slovní druh výrazů, které lidé zadávají do vyhledávacích polí, ale to, proč lidé hledají. (...)
Na počátku lidé používali vyhledávání k tomu, aby nalezli seznam dokumentů, které obsahují slova, jež napsali do vyhledávacího pole. Tomu už tak dávno není. Dnes lidé hledají, aby vyřešili nějaký problém, splnili úkol, prostě „něco“ udělali. Možná si chtějí zarezervovat letenky, koupit nějaký produkt, naučit se nejnovější text písně od Taylor Swift nebo si prohlédnout obrázky koček – to všechno je činnost, dění, neboli, jak to Gates označil, slovesa.“
Add a comment...

Post has attachment
Roku 326 po Kr. začal císař Konstantin se stavbou chrámu Narození Páně. Když do Palestiny vpadli roku 614 Peršané, rozbořili všechny křesťanské kostely, jen chrám Narození Páně v Betlémě zůstal ušetřen. V chrámu totiž spatřili obrazy mágů z Persie, a proto chrám ušetřili. Podle Matoušova evangelia (2. kapitola, verše 1-12) přišli do Jeruzaléma mágové („mudrci“) z východu a ptali se po právě narozeném židovském králi. Řecké slovo magos pochází se staroperského magu- a podle historika Hérodota (5. stol. př. n. l.) označovalo jeden z médských kmenů. V Novém zákoně znamená „mudrc, (perský) astrolog), kouzelník". V kontextu Matoušova evangelijního vyprávění se pravděpodobně jednalo o astrology, hvězdopravce. Překlad „učenci, mudrci" je podle mě příliš obecný. Lepší je v tomto případě zůstat u výrazu mágové či astrologové.
Add a comment...

Post has attachment
Slovem nejen pojmenováváme, ale i působíme na druhé či vytváříme něco nového. Slova vyvolávají emoce, příjemné či negativní pocity, vyzývají k činu, přinášejí povzbuzení a naději, ale také zarmucují či zahanbují. Často hledáme ten nejvýstižnější výraz, abychom jím zapůsobili na druhého či ho o něčem přesvědčili. V této souvislosti se někdy mluví o magické funkci jazyka, kterou využívají zejména tvůrci reklamních sdělení.
Add a comment...

Post has attachment
Osmidenní židovský svátek zvaný Chanuka se slaví obvykle krátce před Vánocemi, a proto jej mnozí lidé považují za jakési židovské Vánoce. Ve skutečnosti mají oba svátky společnou jen dobu oslav a také připomínku světla. Slovo chanuka (hebrejsky chanúkká) znamená „zasvěcení“ a připomíná opětovné vysvěcení jeruzalémského chrámu v době povstání Makabejských ve 2. stol. n. l.: 14. prosince 164 př. n. l.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded