برندسازی شخصی
✅ برندسازی سیاسی و مبانی موفقیت در بازار سیاسی

در جامعه ی امروز هر سازمانی برای ساخت و ایجاد برندسیاسی خود باید بر اساس اصول اساسی برندسازی سیاسی عمل کند تا علاوه بر کسب وفاداری و سرمایه گذاری افراد، در بازار سیاسی هم موفق شود.

سه ویژگی اساسی برندسازی سیاسی:

✔️ روایت های مملو ازعناصر ارزشی-عاطفی

▪️عناصر ارزشی-عاطفی یکی از پر کاربرد ترین مفاهیم در حوزه ی سیاست است.
▪️ کاربرد اصلی این مهم در مقاطع سرخوردگی ملت ها یا فشار اقتصادی، جنگ و … با تغییر معنای سیاست، مشارکت را گسترده می کند.این بدان معناست که احزاب در زمان های مختلف با ارزش بخشیدن به سیاست با چاشنی احساس و عاطفه، حضور مردم در مشارکت ها را افزایش می دهند.
▪️ عناصر ارزشی-عاطفی مجموعه دلایل، برای متقاعد سازی عوام برای تغییر رویه و تفکر آن ها نسبت به سیاست است.
▪️ اگر در ساختار سیاسی، برند سیاسی بیش از حد دارای این عناصر باشد، حزب یا شخص مورد نظر به سمت عوام فریبی حرکت می کند

✔️ چند کانالی بودن

▫️ مفهوم چند کانالی بودن را می توان با توجه به مثال زیر روشن کرد:
تولید کننده ی یک اتومبیل مجلل باید مطمئن شود تبلیغاتش در تلویزیون، مطبوعات، پست و… نشان داده می شود تا همه ی احساسات و معانی مورد نظر وی از این کانال های متفاوت، بر مشتریان تاثیر بگذارد تا از این طریق بتواند احساسات مختلف مشتریان را درگیر کند.
▫️ در دنیای سیاست نیز به همین صورت است.احزاب و شخصیت هایی که در بازار سیاسی و انتخابات، فعالیت می کنند از این طریق سعی می کنندبه گسترش برند خود و افزایش وفاداری به شخصیت سیاسی یا حزب یا دولت مورد نظر مبادرت ورزند.

✔️ اعتمادسازی

▪️ در متن دنیای سیاست، صداقت یکی از عوامل اصلی جهت ظهور روابط است.
▪️ تمام فعالیت های سیاسی یک سازمان، حزب یا شخص باید بر مبنای به دست آوردن اعتماد مشتریان باشد و همچنین حفظ این اعتماد نیز از جمله موارد مهمی است که باید بر آن متمرکز شوند.

🔴 هر برند سیاسی باید دارای هر سه یا حداقل دو مورد از این ویژگی ها باشد.

🖋 فلاح
@behinegi

اطلاعات بیش تر در وبسایت
www.behinegi.com

آدرس کانال تلگرامی
https://t.me/behinegi


#بهینگی
#برندسازی_شخصی
#مقالات
#موضوعات_ویژه
Photo
Shared publicly