Dalyvavimas Lietuvos mikrobiologų draugijos suvažiavime
2017 m. birželio 16 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos vedėja dr. Alma Valiuškaitė, mokslininkės dr. Neringa Rasiukevičiūtė ir dr. Elena Survilienė-Radzevičė dalyvavo 1-ajame Lietuvos mikrobiologų draugijos (LMD) suvažiavime Vilniuje, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre. Suvažiavimas sulaukė 80 mokslininkų, tyrėjų ir doktorantų susidomėjimo.
LMD narių suvažiavimo metu pristatyti itin aktualus pranešimai. Dr. Sigitas Šulčius ir dr. Ričardas Paškauskas pristatė pranešimą "Baltijos jūros mikroorganizmų ekologiniai tyrimai: fundamentiniai ir taikomieji aspektai". Itin didelio susidomėjimo sulaukė prof. dr. Mindaugo Malakausko pranešimas "Maisto saugai aktualių bakterijų tyrimai Lietuvoje. Dr. Algimanto Paulausko pranešimas "Erkių pernešami patogenai - tyrimai ir perspektyvos" buvo itin aktualus kiekvienam dalyviui. Dr. Jolanta Miciulevičienė pristatė "Klinikinės mikrobiologijos aktualijos Lietuvoje". Lietuvos biotechnologų asociacijos prezidentė dr. Inga Matijošytė "Bioekonomikos plėtra Lietuvoje". Dr. Joana Šalomskienė "Maisto mikroorganizmų veiklos tiriamieji darbai KTU Maisto institute". Dr. Juozo Raugalo pranešimas "Mikrobiologijos terminų žodynas - vizija ir realybė" sulaukė daug diskusijų, klausimų ir pasiūlymų. Dr. Nomeda Kuisienė "Nacionalinė mikroorganizmų kultūrų kolekcija: ar Lietuvai jos reikia?". Suvažiavimo metu nuspręstą, kad Nacionalinės mikroorganizmų kultūrų kolekcijos Lietuvai tikrai reikia. Suvažiavimo metu vyko diskusijos įvairiomis temomis.
Photo
Shared publicly