Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro stendas parodoje 
2016 m. kovo 31-balandžio 2 d. Aleksandro Stulginskio universitete vyko tarptautinė žemės ūkio paroda "Ką pasėsi... 2016". Šiais metais Centras parodoje akcentavo dirvožemio tematiką, parodos lankytojai galėjo apžiūrėti instituto užaugintą ir perdirbtą produkciją, skirtinguose dirvožemiuose daigintas sėklas. Sodininkystės tema susidomėjusiam Lietuvos radijo atstovui interviu davė Sodininkystės technologijų skyriaus vedėjas, vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Darius Kviklys. Klausimai mokslininkams buvo užduodami ne tik Centro stende, bet ir dalyvaujant šviečiamojoje programoje surengtuose seminaruose, tarp kurių rengėjų buvo ir du Centro atstovai: kovo 31 d. G. Staugaitis, R. Vaisvalavičius, J. Volungevičius, Z. Bitvinskaitė, V. Vingrienė. Forumas „Dirvožemio apsaugos įstatymo reikalingumas ir jo pagrindiniai principai“ (IV rūmų konferencijų salė); balandžio 1 d. J. Žukovskis, J. Ramanauskas, D. Kviklys, R. Stonkus, A. Tomkienė. Seminaras „Žemdirbių-gamintojų organizacijų formavimas“. Be to, pirmąją parodos dieną apie biotechnologijas ir maisto mokslą diskutuoti kvietė Žemdirbystės instituto direktorius dr. Gintaras Brazauskas ir Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius dr. Audrius Sasnauskas.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-04-05
11 Photos - View album
Shared publiclyView activity