Neringos Rasiukevičiūtės disertacijos gynimas
2016 m. birželio 10 d. 10 val. Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų posėdžių salėje LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos doktorantė Neringa Rasiukevičiūtė ginėsi žemės ūkio mokslų srities agronomijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Braškių ir svogūnų puvinių sukėlėjų Botrytis spp. genetinė ir fenotipinė įvairovė, ligų prognozavimas ir kontrolė“. Disertacija apginta Aleksandro Stulginskio universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro jungtinės doktorantūros Agronomijos mokslo krypties taryboje. Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Aleksandro Stulginskio universiteto, LAMMC Žemdirbystės bei Sodininkystės ir daržininkystės institutų bibliotekose.
Photo
Photo
2016-06-10
2 Photos - View album
Shared publicly