Tarptautinė mokslinė konferencija VI Postharvest Unlimited

2017 m. spalio mėn. 17-21 d. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje VI Postharvest Unlimited 2017, vykusioje Madride (Ispanija), dalyvavo LAMMC SDI daržo augalų selekcijos sektoriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Rasa Karklelienė ir mokslo darbuotoja dr. Danguolė Juškevičienė. Konferencija yra remiama Tarptautinės Sodininkystės Mokslų Draugijos (ISHS). Įvairių šalių mokslininkai konferencijos metu pristatė 96 žodinius ir 140 stendinių pranešimų. R. Karklelienė pristatė žodinį pranešimą “Growth regulators influence on spinach (Spinacia oleracea L.) quality pre-harvest and harvest maturity”, o Danguolė Juškevičienė – žodinį pranešimą “Biostimulators influence to the maturity and productivity of garlic (Allium sativum L.)”. Susipažinta su mokslo ir technologijų aktualijomis, naujovėmis ir atradimais, tiriant įvairius procesus sodo ir daržo augalų augimo metu ir po derliaus nuėmimo, dalyvauta diskusijose, pristatytas kvietimas dalyvauti II mokslinėje konferencijoje SAIH 2018 Lietuvoje, (Kaunas), birželio 4-6, 2018 metais.
Photo
Photo
2017-10-23
2 Photos - View album
Shared publicly