Konferencija Seimo Konstitucijos salėje
2017 m. balandžio 3 d. Seimo Konstitucijos salėje įvyko Seimo Kaimo reikalų komiteto ir Žemės ūkio rūmų organizuota konferencija „Naujausi fundamentalūs Lietuvos mokslininkų atradimai ir jų taikymo galimybės šalies žemės ūkio gamyboje“. Konferencijos dalyvius ir svečius pasveikino Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas ir Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša.
Pranešimą „Fundamentalūs Lietuvos mokslininkų atradimai“ perskaitė Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Tarybos Pirmininkas prof. Virginijus Šikšnys, genomo redagavimo įrankį CRISPR/Cas9 atradęs ir į Nobelio premiją pretendavęs mokslininkas. Adolfas Jasinevičius, Pramoninių uogynų asociacijos pirmininkas pastebėjo, kad ūkininkui svarbiausias užauginti gerą produkciją. O tai padaryti galima tik bendradarbiaujant su mokslu. A. Jasinevičius taip pat pabrėžė ir institutų bazių stiprinimo būtinybę, kuri tiesiogiai pasitarnautų didinant ūkininkų konkurencingumą. Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos narys Algimantas Belzus pažymėjo, kad mokslas yra labai svarbus ir reikalingas, tačiau jis turi padėti ūkininkams. A. Belzus atkreipė Seimo narių dėmesį, kad mokslas privalo užimti deramą vietą ir būti solidžiai finansuojamas. Kitas Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos narys dr. Arūnas Svitojus atkreipė dėmesį, kad mokslas turi būti siejamas su realybe. „Deja, tenka apgailestauti, kad šiandien kai kuriais atvejais ūkininkai pralenkia mokslininkus. Pinigų mokslui yra, tik reikia išnaudoti visas galimybes, pasinaudojant struktūriniais fondais. Mokėti pritaikyti informaciją – tai ateities perspektyvos“ – kalbėjo A. Svitojus. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius dr. Audrius Sasnauskas pabrėžė eksperimentinių bazių stiprinimo svarbą, kadangi šiandien žemės ūkio sektorius yra modernus. Konferencijoje dalyvavęs Lietuvos mokslų Tarybos pirmininkas prof. Dainius Haroldas Pauža pasidžiaugė turininga ir prasminga konferencija ir pažymėjo, kad Lietuvoje mokslui, kaip ir visame pasaulyje yra taikomi auksiniai standartai. „Problema – trūksta ryšio tarp mokslininkų ir valdžios institucijų. Atsižvelgiant į tai, kiek mokslui yra skiriama lėšų – padarome labai daug“ – sakė prof. D.H.Pauža.
Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas apibendrindamas konferenciją dėkojo Žemės ūkio rūmams už iniciatyvą prie apskrito stalo sukviesti ūkininkus, asociacijų lyderius ir mokslininkus. „Konferencija yra abipusiai naudinga. Turime kalbėtis, diskutuoti, ieškoti bendrų sąlyčio taškų, kad kiekviena pusė turėtų maksimalią naudą ir progresą“ – kalbėjo A.Stančikas. Konferencijai moderavęs l. e. p. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Sigitas Dimaitis dėkojo konferencijos dalyviams, Žemės ūkio rūmų asociacijų lyderiams už sklandžius ir taiklius pasisakymus bei pastebėjimus, mokslininkams – už kruopštų ir pasišventusį darbą mokslo ir pažangos labui, ir informavo, kad konferencijoje priimta rezoliucija bus išsiųsta Seimo, Vyriausybės, Švietimo ir mokslo, Žemės ūkio ir Aplinkos apsaugos ministerijoms.
PhotoPhotoPhotoPhoto
2017-04-05
4 Photos - View album
Shared publicly