Europos augalų genetinių išteklių bendradarbiavimo programos česnakinių genties augalų darbo grupės narių susitikimas Estijoje
2017 m. liepos mėnesio 11-13 dienomis Europos augalų genetinių išteklių bendradarbiavimo programos (ECPGR) česnakinių (Allium) genties augalų darbo grupės narių susitikime, vykusiame Taline, dalyvavo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto selekcijos sektoriaus mokslo darbuotoja dr. D. Juškevičienė. Susitikimas tikslas - “ Daugializdžių svogūnų ir česnakų įvairovės apsauga Šiaurinėje Europos dalyje ir Baltijos regione / Safeguarding of potato onion (Allium cepa var. Aggregatum group) and garlic (Allium sativum L.) crop diversity in North Europe/Baltic region. Susitikime dalyvavo bei česnakinių augalų paplitimą ir kolekcijas pristatė mokslininkai iš Estijos, Latvijos, Čekijos, Italijos, Švedijos, Suomijos, Norvegijos ir Serbijos. Susitikimo metu apžiūrėti daugializdžių svogūnų augynai Lake Peipus (Estija) regione, susipažinta su jų auginimo ypatumais. Buvo apžvelgta tolimesnė darbo grupės veikla ir numatyta kitais metais skirtingų šalių kolekcijose esančių daugializdžių svogūnų pavyzdžių įvairovę ivertinti atliekant DNR analizę. Dr. D. Juškevičienė skaitė žodinį pranešimą “Growing of Alliums crop in Lithuania”.
Photo
Shared publiclyView activity