Simpoziumas AgroSym2017
2017 m. spalio mėn. 5-8 d. tarptautiniame žemės ūkio simpoziume AgroSym 2017, vykusiame Jahorinoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, dalyvavo LAMMC SDI Augalų fiziologijos vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Aušra Brazaitytė ir vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Jurga Miliauskienė. "AGROSYM" yra kasmetinis renginys, skirtas tarptautinėms mokslinėms diskusijoms apie žemės ūkį, maistą, kaimo plėtrą, aplinką ir miškininkystę. Simpoziume dalyvavo 85 šalių mokslininkai. Jo metu pristatytas 1300 žodinių ir stendinių pranešimų, tokiose sekcijose kaip augalininkystė, augalų apsauga ir maisto sauga, ekologinis žemės ūkis, aplinkos apsauga ir gamtos išteklių valdymas ir pan. A. Brazaitytė du stendinius pranešimus – „Cultivation of baby leaf lettuce in peat – probiotic substrate“ ir „Nitrate assimilation in tatsoi depending on light intensity and spectrum“, o J. Miliauskienė - stendinius pranešimus – „The influence of mineral nitrogen nutrition on nitrate assimilation in green vegetables“ ir „The effects of ozone in changing climate on spring barely under the competion of wild mustard“. Susipažinta su mokslo ir technologijų naujovėmis ir problematikomis įvairiose augalų auginimo sistemose, dalyvauta diskusijose ir pan.
Photo
Photo
2017-10-16
2 Photos - View album
Shared publicly