Dalyvavimas NJF seminare „Šiaurės ir Baltijos šalių uoginių augalų integruota augalų apsauga“, Latvijoje
2017 m. sausio 30-31 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos mokslo darbuotoja Dr. Neringa Rasiukevičiūtė dalyvavo NJF 493 seminare „Šiaurės ir Baltijos šalių uoginių augalų integruota augalų apsauga“ (Integrated crop protection (IPM) in Nordic and Baltic berry crops). Seminaras vyko Rygoje, Latvijoje. Seminare dalyvavo tyrėjai, mokslininkai, konsultantai bei firmų atstovai iš įvairų šalių: Airijos, Švedijos, Norvegijos, Danijos, Suomijos, Latvijos ir Lietuvos.
Seminaro metu pristatyti 23 pranešimai sekcijose: „Drosophila suzuiki ir kiti nauji kenkėjai šiaurinėje zonoje“, „Augalų apsauga neskatinanti atsparumo fungicidams“, „Integruota augalų apsauga Latvijoje “ ir „Nauji siekiai: organizmų sąveika“. Seminaro metu N. Rasiukevičiūtė kartu su bendraautoriais A. Valiuškaite, N. Useliu, Ž. Lukšiene perskaitė žodini pranešimą: New postharvest technologies reducing strawberry grey mold. Pranešimo santraukos išspausdintos seminaro leidinyje.
Seminaro metu vyko aktyvios diskusijos Drosophila suzuiki bei kitomis aktualiomis uogininkystės temomis. Mokslininkė tikisi, kad įgytos žinios padės vykdyti tolimesnį mokslinį darbą bei stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą.
Photo
Shared publicly