Dalyvavimas BIOCOMES mokymuose

2017 m. sausio 17-19 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos mokslo darbuotoja Dr. Neringa Rasiukevičiūtė ir LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė Akvilė Jonavičienė dalyvavo BIOCOMES intensyviuose mokymuose „Biologinių augalų apsaugos produktų kūrimas“ (,,Workshop on the Development of Biological Control Products“), Schwentinental, Vokietijoje. Mokymai vyko biologinius produktus gaminančioje įmonėje „E-nema“. Mokymuose dalyvavo doktorantai, mokslininkai bei firmų atstovai iš įvairių Europos šalių (Ispanijos, Vokietijos, Lietuvos, Belgijos, Šveicarijos, Lenkijos, Austrijos, Rumunijos ir kt.). Mokymų metu vyko aktyvios mokslinės diskusijos apie biologinius produktus bei dalinimasis turima patirtimi dirbant su biologiniais produktais.
Mokymuose didelis dėmesys skirtas tiek teoriniam, tiek praktiniam susipažinimui su biologine kontrole. Buvo išklausytos teorinės paskaitos apie biologinės kontrolės tyrimus: biologinių objektų atrankos kriterijus, biologinių produktų masine produkcija, produktų fermentaciją bei formuliaciją, kokybinį bioproduktų vertinimą, jų perkėlimą iš laboratorijos į šiltnamius bei lauką, jų paskleidimą ir panaudojimą lauke bei biologinių produktų registravimo tvarka ir įstatyminiais reikalavimais jiems.
Vienas iš „E-nema“ įkūrėjų supažindino su masine biologinių produktų gamyba jų įmonėje bei parodė gamybos technologiją ir bioįrangą reikalingą biologinių produktų gamybai bei biologinių produktų gamybos procesu nuo produkto ruošimo iki pakuotės. Įmonė gamina entopatogeninius nematodus, kurie pažeidžia vabzdžius ir juos sunaikina. Mokymų metu taip pat buvo aplankyta Bayer Crop Science Biologics (BCSB) GmbH biologinių produktų gamykla užsiimanti biologinių augalų apsaugos produktų kūrimu ir pardavimu, kurie orientuoti į entopatogeninius nematodus ir mikrobiologinius produktus.
Mokymuose nemažai laiko praleista dirbant mažose darbo grupėse, kuriose buvo ruošiami pristatymai apie biologinio antagonisto kūrimą, taip pat dalintąsi mintimis apie distributorių, visuomenės, ūkininkų ir valdžios požiūrį į biologinius produktus, kur buvo prieita vieninga išvada, kad reikia supažindinti žmones su biologinių produktų nauda.
Daugiau informacijos apie vykusius mokymus internete: https://twitter.com/biocomes
Mokslininkės tikisi, kad mokymuose įgytos žinios bei idėjos padės vykdyti tolimesnį mokslinį darbą, stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą.
Photo
Shared publicly