2017 metų spalio 19-20 dienomis Lietuvos mokslų akademijoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija "The Vital Nature Sign“. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto, Augalų fiziologijos studentai Mantas Kačiušis ir Lukas Simanavičius pristatė pranešimus "Lettuce Leaf Optical Properties: Linking Spectral Characteristics to Photosynthetic Productivity" ir "The Effects of Light Intensity on Nitrate and Ascorbic Acid Contents in Green Vegetables, Cultivated in Plant Factories", rezultatai gauti dalyvaujant Lietuvos mokslo tarybos dotacijos, finansuojamos pagal priemonės 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“.
Photo
Shared publiclyView activity