Dalyvavimas NORBARAG susitikime
2017 m. kovo 1-2 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos mokslininkės dr. Alma Valiuškaitė, dr. Neringa Rasiukevičiūtė, dr. Laisvūnė Duchovskienė ir Daržininkystės technologijų sektoriaus mokslininkė dr. Danguolė Kavaliauskaitė dalyvavo NORBARAG (Nordic Baltic Pesticide Resistance Action Group) darbiniame susitikime Vilniuje. Pirmą dieną buvo aptarti atsparumo pesticidams klausimai insekticidų, fungicidų ir herbicidų sekcijose atskirai. Antrą dieną buvo apibendrintos pesticidų atsparumo strategijos ir numatyti ateities darbai, bendri tyrimai bei projektinės veiklos perspektyvos. Susitikime dalyvavo virš 80 atstovų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Norvegijos, Švedijos, Danijos ir Suomijos. Šios organizacijos veikloje dalyvauja mokslininkai, konsultantai, verslo ir už augalų apsaugos produktus atsakingų institucijų darbuotojai. Insekticidų atsparumo sekcijoje dr. L. Duchovskienė skaitė žodini pranešimą: Insecticide resistance in Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) populations from field vegetables in Kaunas region. Siaurėjantis augalų apsaugos produktų spektras didina rezistentiškumo riziką sodininkystėje ir daržininkystėje.
Susitikimo metu vyko aktyvios diskusijos atsparumo pesticidams bei kitomis aktualiomis augalų apsaugos produktų naudojimo temomis, mokslininkės tikisi, kad įgytos žinios padės vykdyti tolimesnį mokslinį darbą bei stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą.
PhotoPhotoPhoto
2017-03-06
3 Photos - View album
Shared publicly