Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje "Jaunieji tyrėjai - kelias į mokslą" Latvijoje
2016 m. Balandžio 22 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos mokslininkė Neringa Rasiukevičiūtė ir Augalų fiziologijos laboratorijos doktorantė Viktorija Vaštakaitė dalyvavo 11-oje Tarptautinėje konferencijoje "Jaunieji tyrėjai – kelias į mokslą", Latvijos žemės ūkio universitete, Jelgavoje.
Konferencija sulaukė didelio studentų susidomėjimo, į ją atvyko studentai iš Baltarusijos, Čekijos, Italijos, Kazachstano, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Prancūzijos, Rusijos, Turkijos ir Ukrainos. Renginio metu pristatyta daugiau nei 150 žodinių pranešimų sekcijose: „Agronomija: Augalininkystė, Sodininkystė ir daržininkystė, Gyvūnų mokslas“, „Veterinarinė medicina“, „Maistas“, „Informacinės technologijos ir inžinerija“, „Kaimo plėtra ir aplinka: Žemėtvarka ir geodezija, Civilinė inžinerija ir kraštotvarka, Aplinka ir Vandentvarka“, „Miškininkystė ir medienos apdorojimas“, „Socialiniai mokslai: Ekonomika, Vadyba ir administravimas, Sociologija ir švietimas“.
Konferencijos metu pristatyti instituto mokslininkų paruošti žodiniai pranešimai: „IMETOS®sm forecasting model for Botrytis cinerea control in Lithuania“ (N. Rasiukevičiūtė, A. Valiuškaitė, S. Supronienė) ir „Effects of supplemental LEDs intermittent illumination on the growth and antioxidant properties of microgreens“ (V. Vaštakaitė, A. Viršilė, A. Brazaitytė, G. Samuolienė, J. Jankauskienė, P. Duchovskis).
Konferencijos metu įgytos žinios, mintys ir idėjos padės vykdyti tolimesnį mokslinį darbą, stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą. 
Photo
Shared publicly