Profile cover photo
Profile photo
سواد فضای مجازی
برای متحول شدن زندگی مجازی خود با ما همراه باشید ...
برای متحول شدن زندگی مجازی خود با ما همراه باشید ...
About
Posts

‌راهکار مهم برای کنترل کودکان در فضای مجازی

راهکار مهم برای کنترل کودکان در فضای مجازی کودکان خود را همراهی کنید در ابتدا همانطور که بر رفتار فیزیکی فرزند خود در فضای حقیقی، رفت و آمدها، نوع بازی، دوستان و ... نظارت دارید در این فضا نیز نظارت دقیق تری داشته باشید، بر آنچه به عنوان محتوا و...کامل بخوانید: http://fazayemajazi.com/?p=245
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded