دقیقا مثل گلی هست که یه تیم فوتبال بزنه و بعدش بگن آفسایده!
Shared publiclyView activity