# فرهنگ لغت بی‌بی‌سی

اعضای قبایل شیعه با فراخوان نوری مالکی و نماینده آیت‌الله سیستانی برای مبارزه با گروه سنی داعش به ارتش پیوسته‌اند.
نیروهای داوطلب که با فراخوان نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق و نماینده آیت‌الله علی سیستانی، بانفوذترین مرجع شیعه عراق سلاح به دست گرفته‌اند ...
نوری مالکی، نخست‌وزیر دولت شیعه عراق از شهر سامره بازدید کرده است
Shared publiclyView activity