میگم کارکنان بی‌بی‌سی وقتی شیعه‌سنی‌کشی میشه نشئه می‌شن اینه:
خبر از اعدام‌های دسته‌جمعی‌ست. صحبت درهم کوبیدن خانه‌های مردم توسط تانک‌هاست. کارمند بی‌بی‌سی در حالی که خوانندگان خود را لحظه به لحظه با تحولات عراق آشنا می‌کند، ناگهان شوخی‌اش می‌گیرد. به لحظه زیر توجه کنید:

روانی: ولی هم داعش پیشروی می‌کنه هم ارتش اسد همین فرمونو برن فردا حوالی ژاپن می‌خورن به هم
Shared publiclyView activity