استاندارد
اعضای گروه تازه‌تأسیس «بریگارد صلح» در شهر صدر (توضیح زیر عکس اول).

عکس دوم انتخاب بی‌بی‌سی است:
زیر عکس بی‌بی‌سی آمده است:
هزاران تن از شبه‌نظامیان شیعه عراق در یک نمایش قدرت در برابر پیکارجویان سنی که بخش‌های بزرگی از شمال عراق را تصرف کرده‌اند، در بغداد و دیگر شهرهای این کشور رژه رفته‌اند.
Photo
Shared publiclyView activity