مهدی پرپنجی یه صفحه «لحظه به لحظه» راه انداخته.

دولت عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای، بحران اخیر عراق را نتیجه «سیاست‌های فرقه‌گرایانه و انحصارطلبانه دولت عراق در سال‌های گذشته دانست.

 # موضع دولت عربستان چقد مثل موضع بی‌بی‌سی اه
Shared publiclyView activity