Profile cover photo
Profile photo
Fereshte Fekri
خدایا فکر نمیکنی خدمات پس از آفرینشت ضعیفه...؟
خدایا فکر نمیکنی خدمات پس از آفرینشت ضعیفه...؟
About
Posts

Post has shared content
Holy... This is easily the coolest thing that hasn't been invented yet.
Photo
Add a comment...

تو از خورشید پرسیدی چه بی منت و بامهر می تابد؟
تو رمز عاشقی، از بال پروانه، میان شعله های شمع، پرسیدی؟
تو آیا در شبی، با کرم شب تابی سخن گفتی
از او پرسیده ای راز هدایت، در شبی تارییک؟
Add a comment...

پروفسور فلسفه با بسته سنگینی وارد کلاس درس فلسفه شد

و بار سنگین خود را روبروی دانشجویان خود روی میز گذاشت.

وقتی کلاس شروع شد، بدون هیچ کلمه ای، یک شیشه بسیار بزرگ از داخل بسته برداشت

و شروع به پر کردن آن با چند توپ گلف کرد

سپس از شاگردان خود پرسید که، آیا این ظرف پر است؟

و همه دانشجویان موافقت کردند

سپس پروفسور ظرفی از سنگریزه برداشت

و آنها رو به داخل شیشه ریخت و شیشه رو به آرامی تکان داد

سنگریزه ها در بین مناطق باز بین توپ های گلف قرار گرفتند؛

سپس دوباره از دانشجویان پرسید که آیا ظرف پر است؟

و باز همگی موافقت کردند

بعد دوباره پروفسور ظرفی از ماسه را برداشت و داخل شیشه ریخت؛

و خوب البته، ماسه ها همه جاهای خالی رو پر کردند

او یکبار دیگرپرسید که آیا ظرف پر است و دانشجویان یکصدا گفتند :"بله"

بعد پروفسور دو فنجان پر از قهوه از زیر میز برداشت

و روی همه محتویات داخل شیشه خالی کرد

در حقیقت دارم جاهای خالی بین ماسه ها رو پر می کنم!

همه دانشجویان خندیدند

در حالی که صدای خنده فرو می نشست، پروفسور گفت:

حالا من می خوام که متوجه این مطلب بشین که این شیشه نمایی از زندگی شماست،

توپهای گلف مهمترین چیزها در زندگی شما هستند


خانواده تان

فرزندانتان

سلامتیتان

دوستانتان

و مهمترین علایقتان


چیزهایی که اگر همه چیزهای دیگر از بین بروند ولی اینها باقی بمانند، باز زندگیتان پای برجا خواهد بود

اما سنگریزه ها سایر چیزهای قابل اهمیت هستند

مثل کارتان،

خانه تان

و ماشينتان


ماسه ها هم سایر چیزها هستند

مسایل خیلی ساده

پروفسور ادامه داد:

اگر اول ماسه ها رو در ظرف قرار بدید

دیگر جایی برای سنگریزه ها و توپهای گلف باقی نمی مونه،

درست عین زندگیتان

اگر شما همه زمان و انرژیتان را روی چیزهای ساده و پیش پا افتاده صرف کنین،

دیگر جایی و زمانی برای مسایلی که برایتان اهمیت داره باقی نمی مونه

به چیزهایی که برای شاد بودنتان اهمیت داره توجه زیادی کنین،

با فرزندانتان بازی کنین،

زمانی رو برای چک آپ پزشکی بذارین

با دوستان و اطرافیانتان به بیرون بروید

و با اونها خوش بگذرونین

همیشه زمان برای تمیز کردن خانه و تعمیر خرابیها هست

همیشه در دسترس باشین
.....
اول مواظب توپ های گلف باشین،

چیزهایی که واقعاً برایتان اهمیت دارند، موارد دارای اهمیت رو مشخص کنین


بقیه چیزها همون ماسه ها هستند


یکی از دانشجویان دستش را بلند کرد و پرسید: پس دو فنجان قهوه چه معنی داشتند؟

پروفسور لبخند زد و گفت:

خوشحالم که پرسیدی

این فقط برای این بود که به شما نشون بدم که مهم نیست که زندگیتان چقدر شلوغ و پر مشغله ست،

همیشه در زندگي شلوغ هم ، جائي برای صرف دو فنجان قهوه با یک دوست هست!

حالا با من یک قهوه میخورید؟!
Add a comment...

موافق هستید تنها چیزی که محدودیت نداره خریته....؟
Add a comment...

یکی از وظایف بزرگ ما ایرانیان این است که در کار هم دخالت کنیم.....!
Add a comment...

نمیدونم چه حکمتیه که هم بیکارم، هم وقت نمیکنم به هیچ کاری برسم....!
Add a comment...

یه زمانی میرسه که دیگر قادر نیستی بگویی جبران می کنم.....!
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded