Profile cover photo
Profile photo
Pedagog Malmö
204 followers -
inspiration pedagogik Malmö pedagoger kompetens skola förskola gymnasium vuxenutbildning fritids förskoleklass
inspiration pedagogik Malmö pedagoger kompetens skola förskola gymnasium vuxenutbildning fritids förskoleklass

204 followers
About
Pedagog Malmö's posts

Post has attachment
Att kartlägga de nyanlända eleverna enligt Skolverkets riktlinjer är obligatoriskt, men vad händer efter kartläggningen?
Petra Marti Tanaka, specialpedagog, bloggar om vikten av att Malmö stads skolor följer upp vad kartläggningen av nyanländas kunskaper säger och har en plan för mottagandet.
#nyanlända #kartläggning #litteracitet #numeracitet #Skolverket 

Post has attachment
Hur fungerar det kollegiala lärandet på Malmös kommunala gymnaiseskolor och komvux? Marie Sjöblom, lektor, bloggar om resultatet av en intervjuundersökning som visar på hur olika faktorer påverkar det kollegiala lärandet på olika skolor.
#kollegialtlärande #gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen #lektor #intervjuundersökning #Malmöstad #komvux #gymnasieskolor

Post has attachment
Varför visuellt stöd? Ida Rosqvist, skologoped, bloggar igen och refererar till Kristin Wiens illustration och film om varför hon tycker det är viktigt för elevers lärande.
#skollogoped #bildstöd #visuelltstöd #

Post has attachment

Post has attachment
Nytt avtal för lek- och skapandematerial i Malmö stad. Matilde Törnqvist, som har varit med och arbetat med det nya ramtavtalet, bloggar och tipsar om en produktmässa i oktober. Då får besökare ta del av de upphandlade produkterna och ställa frågor till representanter från bland annat förskole-, kultur- och miljöförvaltningen.
#ramavtal #lekochskapandematerial #miljöfövaltningen #kulturförvaltningen #förskoleförvaltningen #stadskontoret #produktmässa #Malmöstad

Post has attachment
- Det är barnens rättighet att få en så god överlämning som möjligt och det är vår skyldighet att ge dem detta.
Sofie Brandt, försteförskollärare, bloggar om sina tankar kring förskole-och grundskoleförvaltningens nya riktlinjer för en trygg övergång mellan förskola #förskola #försteförskollärare #samverkan #riktlinjer #förskoleförvaltningen #grundskoleförvaltningen 

Post has attachment
Första kullen deltagare från "Skolledarskap i sikte" har fått sina diplom och är redo för nya utmaningar. De programansvariga sammanfattar några av tankarna och reflektionerna efter utbildningen som har genomförts av Pedagogisk Inspiration Malmö.
#skola #malmö #rektor #skolledare

Post has attachment
"Vi efterlyser en mer nyanserad diskussion" Emma Wiking och Eva Henriksson Garatea från S:t Petri vill diskutera bedömning och så kallad lotsning.
#skola #malmö #betyg #lotsning

Post has attachment
På Komvux Södervärn SFI har lärarna under hela terminen skapat gemensamma läsupplevelser för eleverna. Läs mer om deras arbete i Susan Englunds artikel.
#skola #malmö #komvux #SFI

Post has attachment
Logoped Ida Rosqvist delar med sig av sina bästa tips för att få till ett strukturerat och systematiskt arbete med bildstöd i skolan.
#skola #malmö #logoped #bildstöd
Wait while more posts are being loaded