11-17 aprel

İSA MƏSİH KİMDİR?

Şənbə
Araşdırmaq üçün Müqəddəs Kitab ayələri: Lk. 4:16-30, 6:5; Ef. 1:3-5; Lk. 9:18-27; 2 Pet. 1:16-18. 

Yadda saxlanacaq ayə: “İsa onlardan soruşdu: Bəs siz nə deyirsiniz? Sizcə Mən kiməm? Peter Ona cavab verdi: Sən Allahın Məsihisən” (Lk. 9:20). 

İsa Məsih kimdir? 
Bu sual – fəlsəfi və ya ictimai bir tələ deyil. Bu sual insanın özünün kimliyinin mahiyyətinə toxunur, daha da vacibi – onları əbədiyyətdə nə gözlədiyini açır.  
İnsanlar İsanın işlərindən fərəh duya, Onun sözlərinə rəğbət bəsləyə, Onun səbrini yüksək qiymətləndirə, Onun şərə qarşı zorakılıqla cavab verməmək prinsipini dəstəkləyə, Onun qətiyyətliliyini təqdir edə, Onun fədakarlığını tərifləyə və Onun amansız ölümünü ürək sarsıntısı ilə oxuya bilərlər. Bir çox insanlar İsanı dünyanı sahmana salmağa çalışan - ədalətsizliyin mövcud olduğu yerdə ədaləti bərpa etməyə, xəstəliyin olduğu yerdə şəfa verməyə, yalnız iztirabların olduğu yerə təsəlli gətirməyə çalışan yaxşı bir İnsan kimi qəbul etməyə hazırdırlar.
Bəli, İsa ən yaxşı müəllim, inqilabçı, ən yaxşı lider və insan qəlbinin dərinliklərinə baxmağa qadir olan psixoloq adını həqiqətən də ala bilərdi. O, bütün bu adlara və bir çox digərlərinə layiq idi. 
Lakin bu faktların heç biri bizi İsanın Özünün soruşduğu sualın cavabına yaxınlaşdırmır: “Bəs siz nə deyirsiniz? Sizcə Mən kiməm?”
Bu sual cavab tələb edir və bəşəriyyətin taleyi bu cavabdan asılıdır.     
Shared publiclyView activity