Profile cover photo
Profile photo
אלדר אדטו
76 followers -
עו"ד אלדר אדטו הינו בעל משרד עורכי דין המתמחה בדיני מקרקעין ונותן שירותים בכל הקשור לתמ"א 38, פינוי בינוי ותביעה ייצוגית.
עו"ד אלדר אדטו הינו בעל משרד עורכי דין המתמחה בדיני מקרקעין ונותן שירותים בכל הקשור לתמ"א 38, פינוי בינוי ותביעה ייצוגית.

76 followers
About
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

תמ"א 38 - אין חובה לתמריץ כלכלי לצורך ביצוע תמ"א 38

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, דן בעתירה על החלטת ועדת ערר, אשר ביטלה את החלטת הועדה המקומית אשר דנה בבקשה להיתר מכות תמ"א 38 להתיר רק את חיזוק הבניין והקמת ממ"דים, ללא תוספת דירות וללא בנייה של קומות נוספות.

ועדת הערר ביטלה את החלטת הועדה המקומית, אשר אישרה את הבקשה לביצוע תמ"א 38 רק בחלקה ללא תוספת דירות וללא קומות נוספות. ועדת הערר קבעה כי "החלטת הועדה המקומית לאשר אך ורק את חיזוק המבנה והוספת ממ"דים לדירות הקיימות, תוך מניעה מוחלטת של התמריצים שהתבקשו – הוספת שתיים וחצי קומות ושלוש דירות גוזרת כליה על הפרויקט והמשמעות היא כי הבניין לא יחוזק".

בית המשפט לעניינים מינהליים קיבל את העתירה וקבע כי המטרה שלשמה הותקנה תמ"א 38 היא חיזוק מבנים והפיכתם עמידים לרעידות אדמה, כאשר אחד האמצעים העיקריים להשגת היעד הינו מתן תמריצים כלכלים ליזם אשר יבצע את פרויקט תמ"א 38. יחד עם האמור, מריצים כלכליים אינן חזות הכול, והתמריץ הכלכלי מהווה רק אחד מהשיקולים שיש להביא בחשבון בבקשה לדיון בבקשה להיתר בנייה מכוח תכנית תמ"א 38.
סירוב לאשר תמריצים כלכליים לביצוע תמ"א 38, גם כאשר האמור כרוך באפשרות שהבניין לא יחוזק, עדיין מהווה עניין השקול לקביעתה של הועדה המקומית, אשר אין כל חובה כי יש לאשר כל הקלה, תוספת או זכות אשר מתבקשת.
השגת המטרות הקבועות בתמ"א 38, אינן יכולות להתבצע תוך יצירת אנדרלמוסיה תכנונית כתוצאה מהענקת תמריצים שונים, כולם או חלקם.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded