Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιρορείτης για την προσκύνηση των Εικόνων
http://www.impantokratoros.gr/C74099E9.el.aspx
Photo
Shared publiclyView activity