Profile cover photo
Profile photo
De Nya Svenskarna
3 followers -
Multireligionvalsystem = FRED. DEMOKRATI, HÅLLBAR UTVECKLING
Multireligionvalsystem = FRED. DEMOKRATI, HÅLLBAR UTVECKLING

3 followers
About
Posts

Det ser ut som samtidigt som man anordnar en fredsmanifestation till 100-årsminnet av krigsslutet 1918 rekonstruerar man främlings/invandrarfientliga regeringar
I stället för att KD , Ebba Thor-Busch stöder en kvinnlig statsministerkandidat som hon är i allians med vänder hon sig i stället till en manlig kandidat och stöder den manliga dominansen som regeringsbildare . Detta beteende är är ett hårt slag mot kvinnorörelsen som kämpar för jämställdhet . För att undvika en främlings/invandrarfientlig regering har M möjlighet att skyndsamt byta till en kvinnlig partiledare vilket skulle underlätta processen att bilda regering. M hade möjlighet att välja en annan kvinnlig partiledare än Batra. M:s val av Kristersson gav stöd till en manlig dominans av partiledare tillika statsministerkandidat. Notera att Kristersson, i motsatts till Löfen, aldrig tidigare har varit statsminister och därför äventyrar han omröstningen i riksdagen . Denna onsdag kommer den mest meningslösa omröstningen att äga rum.
Det är likadant vad gäller S, då de har möjlighet att byta partiledare mot en kvinna så blir det lätt för henne att bli statsministerkandidat . De Nya Svenskarna rekommenderar att skilja posten som partiordförande från posten som statsminister. I detta läge innehar S . Löfen båda posterna och när han blev avsatt blev det ännu mer komplicerat än om de hade haft en alternativ kandidat.
Denna process att skilja posten som partiordförande från posten som statsminister kan underlätta för både kvinnor och de med invandrarbakgrund att bli statsministerkandidat.

Talmannens första alternativ av fyra var att bilda en samlingsregering utan SD, och den skulle antagligen ledas av en kvinna. Jämställdhet.

I den eventuella samlingsregering som leds av en kvinna föreslår De Nya Svenskarna att alla f d statsministrar, alla f d finansminstrar , alla f d justisministrar, alla f d utrikesministrar och alla f d skolministrar/utbildningsministrar samt samtliga f d miljöminstrar som fortfarande är vid liv och vill skall ingå.

Denna lösning har flera fördelar, förutom varierande politiska erfarenheter inom alla samhällsområden får vi en kraftull samlingsregering som kan lösa den omfattande kris med bl a skjutandet i olika stadsdelar .
Eliminera SD:s vågmästarroll och planerna på att bilda regering med högerkrafter som lutar åt bildande av en främlings/invandrarfientlig regering, koalitionen M , SD och KD . Då 2018 års valrörelse var en markering att svenska folket utgör en enhetlig kraft mot nazismen, rasismen , facismen och högerextrimismen Denna kampanj fortsätter även under EU-valet 2019 .
samlingsregeringen skall upphäva att eu- medborgare får dubbel rösträtt både i Sverige och i sitt hemland och det skall endast vara hemvisten som gäller .
Undvika omval eller extraval .
Utesluta planer på att åberopa Decemberövernskommelsen genom att byta tjänst och gentjänst som innebär att det nu är Alliansen som får styra landet med S- budgeten .

De två misslyckade sonderingsuppdragen är i sig att betrakta som talmannens första försök , d v s motsvarande omröstningen i riksdagen. I det fallet förlorade både S.Löfen och Kristersson omröstningen.


Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten
Add a comment...

Post has attachment
Val
Valrörelsen är död , oppositionen saknas och #Decemberöverenskommelse betraktas
som en samlingsregering. Se med din röst till att inget
parti gynnas av kriser under valet 2018 , en minoritetsregering kan
inte lösa någon kris och valet kommer att gynna de
fr...
Add a comment...

Post has attachment
bekanta-dig-med-de-nya-svenskarna
Fredsplanen vilar på Multireligionvalsystemet som i sin tur bygger på Fred – Demokrati – Hållbar utveckling Det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihetoch inte religionen som har givit oss demokrati
Add a comment...

Valrörelsen är död , oppositionen saknas och #Decemberöverenskommelse betraktas som en samlingsregering.

Se med din röst till att inget parti gynnas av kriser under valet 2018 , en minoritetsregering kan inte lösa någon kris och valet kommer att gynna de främlingsfientliga partierna .
Under valet diskuterar flyktingar och invandrare utrikespolitik, krig,fred ,diktaturer och vad som pågår i deras hemländer från vilka de har flytt medan svenskarna diskuterar sina mantra , skolan, vård , miljö och integration som de är vana vid .
Vid valet 2014 räknades inte din röst, i och med Decemberöverenskommelsen bilda riksdagspartierna samlingsregering med uteslutande av SD samtidigt som opposition kvävdes d v s oppositionen omvandlades till stödben som samlingsregeringen vilade på .
Valrörelsen är död , oppositionen saknas , frågan är vilken roll har väljarna, demokratiminister och #IDEA , International Institute for Democracy and Electoral Assistance i Stockholm , Strömsborg, ?
Flera har innehaft posterna som Sveriges demokratiminister Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet men valdeltagandet har minskat, svårigheter med att bilda stabila regeringar , Främlingsfientliga partier får vågmästarställning , valmyndigheten slarvar med valsedlar , riksdagspartiernas valberedningar sammansättning och aktiviteter har brister , svensk massmedia , regeringspartierna och Alliansen är tysta om D-överenskommelsen, otrygghet i utsatta områden , svenskarna vill inte bosätta sig i utsatta områden m.m .
Därför se vid valet 2018 till att inget parti gynnas av de pågående kriserna som världen står inför , kriser kan inte hanteras av en minoritetsregering eller svaga regeringar , det talar för en samlingsregering .
Under andra världskriget bildades en samlingsregering för att hålla Sverige utanför kriget och som betonade vikten av neutralitet och att Sverige och svenska folket stod eniga bakom detta .
.
#Per-Albin Hansson ordförande för SAP som fick flest röster fortsatte som statsminister med sju socialdemokratiska statsråd .
#Gösta Bagge ordförande för Högerpartiet tackade jag till posten som ecklesiastikminister och fick fyra statsrådsposter som nu Ulf Kristersson kan acceptera eller motsvarande post i den nya samlingsregering som bildas 2018.
#Axel Pehrsson-Bramstorp partiledare för Bondeförbundet blev jordbruksminister i samlingsregeringen med två statsrådsposter som Annie Lööf kan tilldelas i den nya samlingsregeringen .
#Gustaf Andersson i Rasjön partiledare för Folkpartiet kommunikationsminister och fick tre statsrådsposter som nu Jan Björklund kan tilldelas eller motsvarande post.
Man bestämde att utrikesministern skulle vara en partilös och den tilldelades Christian Günther.
Vidare kom de överens om att Sveriges kommunistiska parti med Sven Linderot som partiledare skulle uteslutas från samlingsregeringen som nu 2018 kan tillämpas mot SD som hämnddemokrati. Från den svenska politiska historien .SD och deras anhängare få inte utnyttja kriser .och gynnas av det.
I tidigare inlägg har De Nya Svenskarna uppmanat alla partiledare utom SD att bilda en samlingsregering. Anledningen är att inget parti får utnyttja den svaga demokratin och den djupa flyktingkris kan gynnas av detta.
Kriser kan bara lösas på ett effektivt sätt genom att bilda en samlingsregering . Den svenska politiska historien har visat att kriser kan lösas på ett effektivt och fredligt sätt som unionen mellan Sverige och Norge .Då var det inte krig utan en samlingsregering bildades för att upplösa unionen på ett fredligt sätt som gynnat båda länderna och deras befolkning. Var sin gräns, egen flagga, egen kung och egen regering .
#De Nya Svenskarnas har historisk ansvar och utifrån kritik och självkritik lämnar väljare följande konkreta åtgärder .
Din röst kan även vid valet 2018 nonchaleras på samma sätt som vid förra valet 2014 då Decemberöverenskommelsen så småningom ingicks mellan S, Mp, V å den ena sidan och Alliansen å den andra sidan . Decemberöverenskommelsen är i sig att betrakta som en samlingsregering med uteslutande av SD.
Därför är det en demokratisk rättighet att inte gå och rösta under kriser eller när väljarna kan anta att en likadan överenskommelse kan bildas på nytt på grund av det blir svårt att bilda en ny stabil regering och att SD får en vågmästarställning på grund av flyktingkrisen m m.
Bråket mellan de politiker med argument som bidrag till elcyklar och andra politiker som vill ge ekonomiskt stöd till de som vill installera larm. #Harman råd att köpa en villa har man råd installera larm.

Krig , vapen , våld , högerextremisterna , klimatet , demokratin , gymnasielagen och mandatperioden för en samlingsregering är bland de viktigaste frågorna för en samlingsregering.
Det kan få förödande konsekvenser att skjuta upp eller nonchalera en reform eller åtgärd .
Här är de åtgärder som borde genomföras
- Nobelpriset delas inte ut och krisen inom akademien m fl kan lösas med hjälp av Kungen och samlingsregeringen .
- Upphäv dubbel representation som Sverige har med EU och EU:s medlemsländer dvs minska från 729 beskickningar till endast 27 koncentrerade till Bryssel. Resurserna överförs till det nya Fredsdepartementet som öppnas av samlingsregeringen.
- Flytta IDEA , International Institute for Democracy and Electoral Assistance från Strömsborg, i Stockholm till Akalla , Husby eller Rinkeby
- Återinföra fastighetsskatten
- Flygskatten skall fyrdubblas, för de som reser ofta diplomater och deras familjer och personal.
- Ta bort skatten för pension upp till 20.000 kr per månad
- Flytta alla fackförbunds högkvarter från Stockholms innerstad och fördela dessa på olika län , helst där det bor många invandrare .
- Flytta SIDA till Alby eller Norsborg
- De bolag som ägs av riksdagspartierna avregistreras och resurserna återgår till välfärden
- Statsrådspension på 20 086 kronor i månaden samtidigt som man tjänar 957 920 kronor per år skall omedelbart stoppas .
- Riksdagspartierna medlemmar uppmanas att flytta till invandrartäta - stadsdelar , så att deras barn går i samma skola , mångfald
- Ett riksdagsparti som går ut med utfästelser innan valet borde finansiera sina löften från sin egen budget , det egna partistödet.
Att en minoritetsregering eller ett riksdagsparti en månad före valet går ut och lovar pengar till att vidta olika åtgärder
att locka väljarna med pengar betraktas som en icke demokratisk åtgärd , korruption, och det borde förbjudas .
- Skrota alla vapen , dessa vapen är en bidragande orsak till otryggheten
- Engagera invandrarnas olika riksförbund och trossamfund i problemen
- I en rättspraxis förbjuda de nazistiska och främlingsfientliga organisationerna . Skattemyndigheten måste se över de regler som gäller för registrering av föreningar och partier så att de följer de demokratiska reglerna och att stadgarna måste ha en demokratisk utformning
- I stället för att bygga en stor polisstation i en liten stadsdel som ersättning för stadsdelsnämnden återställa den gamla stadsdelen så att boende utan hinder kan besöka politikerna och uträtta sina ärenden .
- Återinföra hundskatt så att hundarna inte utnyttjas i olagliga affärer
- Avveckla dubbel representation i EU , Sverige behöver inte ha 27 ambassadörer i EU -länderna , det räcker med en i Bryssel och avveckla alla de andra .
-Ersätta #kyrkovalet med #multireligionval och behålla rösträtt för alla som fyllt 16 år att ha rätt att rösta i multireligionvalet, låt kyrkobyggnaderna med en liten ändring bli en plats för alla religioner.och de dolda bidrag som finansierar trossamfunden ersätts med ett multireligionstöd som motsvarar partistödet.
Samlingsregeringens uppgift är att utvärdera och analysera så att flyktingar och invandrare kan få hjälp med att hitta lösningen till fred i stället för krig . Hur länge ska en konflikt och ett krig få fortsätta , hur mycket av landets infrastruktur ska raseras, hur många människor ska dödas innan det sätts stopp .
En långvarig vapen kamp mot en diktator utan tydlig strategi , värdering , brett folkligt stöd inifrån och utifrån landet har förlängt folkets lidande och en nation har hamnat i exil.. Däremot har det gynnat diktaturer och högerextremister.i exilländerna.
Vad kan en flykting lära sig av svenskarna , hur bli värvad av svenskarna till politiska partier, Amnesty, Röda Korset, Rädda Barnen när svenskarna även under valrörelsen är tysta , inte vill ha kontakt med andra som om de saknar yttrandefrihet och är belagda med tystnadsplikt , munkavle. Inga kontakter med invandrare och flyktingar för att få de delta i valrörelse , vara delaktiga . Hur ska det då gå till om man vill ha fler invandrare och flyktingar att engagera sig?
Hur värvar svenskarna medlemmar till sina respektive partier, vilken typ av rörelse skall de visa för en flykting så att de kan få en politisk kontakt , var träffas de , öppen eller sluten samling

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

Add a comment...

Post has attachment
**
Valrörelsen
är död , oppositionen saknas och #Decemberöverenskommelse betraktas
som en samlingsregering. Se
med din röst till att inget parti gynnas av kriser under valet 2018
, en minoritetsregering kan inte lösa någon kris och valet kommer
att gynna de fr...
Add a comment...

Post has attachment
Att bilda en samlingsregering i stället för att gå till val 2018 är också att rädda KD , Rädda alliansen till nästa val , utesluta taktikröstning, behålla Eu-medlemskap och dessutom isolera SD ..

En partiledare skall komma in i riksdagen för sitt parti av sin egna politiska kraft och inte genom taktikröstning

Sverige kan inte fortsätta styras av klistra och klippa regeringar, minoritetsregeringar som dessutom fungerar med stöd av oppositionen sk D-överenskommelsen under perioder av svåra kriser. Därför bör bildande av en minoritetsregering uteslutas .

Ullsten som bildade en ren folkpartiregering fick styra landet mellan 18 oktober 1978–12 oktober 1979 , ett år . Ullsten fick 1978 hantera en svår politisk kris på grund av oenigheten inom regeringen om laddningen av kärnkraftverket Ringhals 3
Även en lösning med ett parti ett system utan opposition kan också uteslutas . Demokratin kräver att det skall finns en stark opposition.

Blocköverskridande regeringar med val av lämpliga partier bland åtta partier är mycket invecklat och även den lösningen kräver en D-övernskommelse eller liknande . Väljarna vill inte att partiledare ska hålla på med att leka , experimentera och testa . Även den lösningen måste uteslutas .

Att kringgå fyraprocentsspärren grnom att stödrösta eller taktikrösta på KD med målet att få ihop ett dugligt regeringsalternativ kan jämföras med en minoritetsregering och kräver kompromisser . Liknar D-överenskommelsen . Som om KD ensidigt upphävde och förlorade sin trovärdighet .

Taktikröstning har fått en sådan etikett.
- Broder fyra procent , de som taktikröstat på Kristdemokraterna
Tack varar Centerpartiet som fick in Alf Svensson i riksdagen 1985 då hade Kristen demokratisk samling KDS en valsamverkan med Centerpartiet som innebar att man gick fram med egna listor men under den gemensamma beteckningen Centern.

En sådan samverkan kritiserades inte av socialdemokratin trots att den var odemokratisk och bidrog till politiska svårigheter .
En socialdemokrat taktikröstar på MP för att det enligt den personen är det enda partiet som slåss mot SD om tredjeplatsen i svensk politik. Jag kan inte låta ett rasistiskt parti få välja en vice talman och få vara tredje kraften i alla debatter.
Kamrat fyra procent när Socialdemokratiska sympatisörer taktikröstade på Vänsterpartiet kommunisterna
Det kan tolkas som om partiet har tjänat mindre på samarbetet än vad man gav till andra partiet i form av nya röster.

En valteknisk samverkan mellan KD och SD
I en radiointervju deklarerade en talesperson för KD att han vill ge mer makt till SD , detta kan ske genom att SD i en valteknisk samverkan kan bli räddningen för KD . KD som enligt olika opinionsundersökningar ligger långt under 4% spärren och kan förlora alla sina mandat och tvingas att lämna riksdagen

KD med sina kristna värderingar kan endast räddas genom bildande av en samlingsregering innan partiet hamnar i nazisternas famn .

Samlingsregering kan bildas i två fall
Under krig
Krissituation som unionsupplösningen med Norge 1905

Den schweiziska modellen och efarenheter av samlingsregeringar som bildas efter valet som äger rum varje 4:e år under lång tid fungerar tillsammans med folkomröstningar .
socialdemokraterna 2 ledamöter,
de frisinnade (numera FDP. Liberalerna) 2,
kristdemokraterna 2 samt
Bondepartiet (numera Schweiziska folkpartiet) 1 ledamot.

Nackdelen med denna ovanstående konstruktion med ett land som hela tidens styrs av samlingsregeringar är att landet blir utan opposition vilket demokratin kräver.

De Nya Svenskarna föreslår därför att en svensk samlingsregering bildas i stället för att gå och rösta men den skall vara tillfällig, helst på ett år och sedan får allmänna val äga rum i samband med EU-valet 2019 .Samlingsregeringen ska även debattera huruvida det är möjligt att ersätta kyrkovalet med ett Multireligionvalsystem, förbjuda nazistiska och rasistiska partier, föreningar och organisationer .
Inför en flygskatt på 50 % på grund av att många reser fram och tillbaka hela tiden och en del säger att de inte bryr sig om vad som händer i Sverige vilket påverkar andra , en del har bott i Sverige i 40 år och aldrig röstat och inte deltagit i något val . Från svenskarnas sida finns de som flyger runt bl a till USA , Spanien och Grekland , en del äger fastigheter i andra länder .

Därför är det en uppgift för en samlingsregering att införa en rejäl höjning av flygskatten till 50 % en nödvändighet även för att rädda klimatet.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Multireligionvalsystem
Multireligionvalsystem
multireligionval.info
Add a comment...

Post has attachment
Hämnddemokratin

SD kommer att falla på eget grepp .

SD har deklarerat att de kommer att försöka fälla varje regering och budgetproposition som ger stöd för ökad invandring .Decemberöverenskommelsen, DÖ

Vänsterblocket med Alliansen kommer att deklarera att de genom hämnddemokrati kommer att fälla varje regering och budgetproposition som ger stöd för främlingsfientlighet och rasism.

Hämnddemokrati innebär att en demokrat vänder sig till en diktator i syfte att störta en annan diktator.
now (someone) has gone and done it
now (someone) has gone and done it
idioms.thefreedictionary.com

Det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihetoch inte religionen som har givit oss demokrati

Post has attachment
Fredsblomma : Lotusblomman som Multireligionsblomma.
#Lotusblomman är en symbol för fred, renhet och skönhet som har fröet med motståndskraft och längst livslängd
Det kan leva i 30 sekel , 30*100 år , en vattenlilja vars rötter är begravda i leran och slammet i floder och dammar.
När #Drottningen av Saba , Bilqis eller Makeda , besökte #kung Salomon som levde under 900-talet f kr hade hon med sig en blomma , Lotusblomma,
som hon själv plockade från Edens lustgård i #Jemen som symbol för fred, kärlek och tillväxt . Det var därför folk levde i fred under deras styre.
De fick två barn Rehoboam och Jeroboam som efter Salomons död startade ett #inbördeskrig , ett krig som fortfarande pågår .

Photo
Add a comment...

Post has attachment
De Nya Svenskarna föreslår att vallagen , SFS 2005:837 bör ändras i och med införande av Multireligionvalsystemet .

Det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihetoch inte religionen som har givit oss demokrati

Multireligionvalsystemet har, förutom mångfald i och med att andra trossamfund tillsammans är flera än kristna trossamfund, många andra fördelar i jämförelse med kyrkoval.

Genom att andra trossamfund deltar i Multireligionvalsystemet stället för kyrkovalet uppnår vi flera mål .
- Kostnadseffektivt; i stället för att kyrkan får ett s k särskildsbidrag dvs från anonyma källor medan andra trossamfund finansieras genom stiftelsen SST d v s skatterna
- I multireligionvalsystemet samlas alla resurser i ett multireligionstöd . Multireligionstödet ges bara till trossamfund som inför demokrati i sin religion och deltar i multireligionvalet. Jmf med partistöd till riksdagspartierna.
 Genom att både infödda svenskar de med invandrarbakgrund och som har fyllt 16 år får delta i multireligionvalet blir de jämställda både vad gäller religion och rättighet att kunna rösta vilket ökar valdeltagandet både i allmänna val och multireligionval vilket innebär en utveckling av demokratin.  Vi bidrar till tryggare stadsdelar  Vi lär oss om varandras religioner och traditioner
 Multireligionvalsystemet är en konfliktlösningsmodell som i övrigt kan leda till fred  Smartare utnyttjande av religiösa platser och begravningsplatser då det dör många människor varje dag p g a krig , som kyrkor, moskéer , synagogor m.m med möjlighet till underhåll av byggnader och användning av solceller. Dessutom får man fler besökare.
 Möjlighet för andra att rösta på ett annat trossamfund än sitt eget vilket minskar problemen vid konvertering till andra religioner
 Skydd för homosexuella och att flera kvinnor accepteras som präster, imamer, rabbiner eller lama m.m
 Då folkomröstning gällande flyktingfrågan ägde rum i Skåne , varför skulle det då vara så svårt för demokrater att genomföra en övergång till multireligionvalsystem ?
 Utvärdering och översyn av valsystemet i sin helhet görs efter genomförandet av det första multireligionvalet som förhoppningsvis kan äga rum i samband med EU-valet 2019.

Vidare måste vi konstatera att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihetoch inte religionen som har givit oss demokrati . Det är därför absolut nödvändigt med att införa demokrati i alla trossamfund i hela EU . Detta sker stegvis genom en övergång från kyrkovalet till Multireligionvalsystemet .

Religionsfriheten sorterar nämligen under grundlagarna, svenska statsskickets grunder, där det står att all offentlig makt i Sverige utgår från folket.. Där betonas också att det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden. Det allmänna skall tillförsäkra män och kvinnor lika rättigheter samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas.

Grundlagen 2 kap 1§ av regeringsformen, RF, betonar att varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrat att religionfriheten är frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion .med stöd av punkt 6 i samma lagrum .
Varje människa har rätt att uttrycka sin tro, mötas eller samlas kring sin tro. Dessa rättigheter skyddas genom en lagstadgad tankefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet.
Svensk författningssamling 1951:680 Om religionsfrihet 1 § Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse. 2 § Det står envar fritt att för religiös gemenskap deltaga i sammankomst och sammansluta sig med andra. 3 § För offentlig gudstjänst gäller ej andra hinder än sådana som i allmänhet äro stadgade för sammankomst, till vilken allmänheten har tillträde. 4 § Ej må någon vara skyldig tillhöra trossamfund. Åtagande i strid mot denna bestämmelse vare utan verkan.

Med trossamfund förstås, förutom svenska kyrkan, sammanslutning för religiös verksamhet, vari ingår att anordna gudstjänst.
Religionsfriheten räknas som en av de mänskliga rättigheterna, och finns uttryckt i Europakonventionen, artikel 9: Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.
Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter.
Trots att trossamfund och de demokratiska och mänskliga rättigheterna är tydligt uttryckta i det viktigasta dokumentet , Europakonventionen, och grundlagen varken kristna eller andra trossamfund har bidragit till en demokratisk utveckling och inte heller aktivt bidragit till fred och tryggare stadsdelar . Å andra sidan har protestantiska samfundet inom den svenska kyrkan lyckats införa demokrati genom att låta de kristna medlemmarna fritt välja sina företrädare till kyrkofullmäktige genom kyrkovalet vilket i och för sig kan betraktas som ett demokratiskt och fredligt initiativ. I kyrkovalet som ägde rum 2017 deltog inte 82 % dvs det var bara 18% som deltog och andra trossamfund var uteslutna från den processen . Detta initiativ måste dock utvecklas till att inkludera alla andra trossamfund bl a buddism, hinduism, islam och judendom . Detta uppnås genom tillämpning av Multireligionvalsystemet så att andra trossamfund tillsammans med kristna samfund deltar i ett multireligionval med multireligionvalsystemet som regelverk. Detta regleras genom vallagen. Mot denna bakgrund föreslår De Nya Svenskarna små justeringar av vallagen enligt följande : Äldre bestämmelsen 1 kap. 1 § i denna lag finns bestämmelser om genomförande av val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet. De Nya Svenskarna föreslår en ändring till 1 § i denna lag finns bestämmelser om genomförande av val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet och Multireligionvalsystem.
Under särskilda bestämmelser om val till Europaparlamentet I 3 § av samma lag föreslår De Nya Svenskarna att Val till Europaparlamentet och Multireligionval ska hållas i juni vart femte år. Varje religion har en egen symbol som beteckning 10 § En anmälan av kandidater skall avse 4. för val till Multireligionval : hela landet För val till Europaparlamentet och i Multireligionvalet utgör landet en enda valkrets.

Att få alla andra vuxna att samarbeta på ett demokratiskt och religiöst plan vid tillämpning av Multireligionvalsystemet ger positiva signaler till 16-åringar från olika trossamfund att samarbeta demokratiskt vid samtliga val, EU, allmänna val och multireligionval. Detta bidrar naturligtvis till ökat valdeltagande vilket är en demokratisk utveckling .
När Svenska kyrkan har lyckats med det genom kyrkoval och att ge de svenska 16 åriga röstberättigade att få utöva demokrati två år innan allmänna val då de fyller 18 år innebär detta pratisk demokrati som ger färdighet och förberedelse till det allmänna valet två år senare. Detta kan kanske vara en bidragande orsak till att de svenska ungdomarna är lugnare i skolorna . Frågan är varför inte andra 16åringar av vilka många är födda i Sverige får samma möjligheter . När både 16-åriga infödda svenskar och de med invandrarbakgrund får samma rättigheter oavsett religion då utbildas flera i samma ålder med olika trossamfund i praktisk demokrati. Den demokratiska teorin som eleverna får i skolan är nämligen inte lika effektiv som den praktiska , från att få valkuvert med information om multireligionval hemskickat till sin adress , valsedelar , går de till vallokalen och bildar sig en uppfattning om kristendom och andra religioner , de valda .trossamfundfullmäktige m.m.
När många flyktingar som tillhör olika religioner och trossamfund kommer till Sverige känner de inte till andra religioner bara det som de har läst i skolan om sin egen religion. Kristendom som påsk och julfirande som är helger som pågår i flera dagar är diffusa för dem . Även de som tillhör andra trossamfund tar även de ledigt vid de kristna högtiderna trots att de inte firar dessa. Andra trossamfund har egna helger . Ska arbetsgivarna ta hänsyn till alla trossamfund eller skall de jobba under påsk och jul .

Multireligionvalsystemet börjar med att tillämpas i Sverige och sedan i övriga nordiska länder och efter det inom hela EU.

Konfliktlösning som vilar på Multireligionvalsystemet leder till försoning och lugnare stadsdelar som i sin tur leder till fred där påven och ärkebiskopen har en ledande roll då de är utanför konfliktområdena.

Vi tillsammans kan utveckla det svenska samhället till det bästa och mest rättvisa samhället i världen

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded