Shared publicly  - 
 
Pljuga.com saradjuje i promovira bendove iz dijaspore kao i sa Balkana te nastoji zapadnjački sistem uvesti u današnjost Balkanske scene, to se odnosi na kvalitetnu promociju s ciljem opstajanja alter...
1
Add a comment...