Profile

AboutPostsYouTube

Stream

Pinned

WEXBO

Shared publicly  - 
 
OxiWeb - Prezentačné video
 ·  Translate

WEXBO

Shared publicly  - 
 
WEXBO ver. 3.1.0

Nové možnosti v administrácii
- kompletné nasadenie nového jadra systému WEXBO (podpora pre HTTPS, PHP 7.0, MySQL 5.7)
- možnosť nahrávania súborov do polí určených pre súbory pomocou funkcie Drag&Drop priamo z plochy počítača
- automatické rozširovanie veľkých textových polí
- skrývanie/zobrazovanie horného panelu v mobilnej verzii pri skrolovaní dole/hore
- zobrazenie skrolovacej lišty v menu panely (zoznam sekcií), v prípade, že zoznam menu položiek presahuje obrazovku
- jednoduchšie vkladanie snímku obrazovky do autorizovaných požiadaviek
- ošetrovanie vkladaných odkazov (URL adries) na relatívne tvary
- pridanie doplnkových polí (meno, email, profil,...) pre niektoré online chat systémy (Zopim, SmartSupp, Livechat, ...)
- úprava sekcie ÚLOHY pre vytváranie skupín úloh (PROJEKTOV)
- rozšírenie informačných upozornením, pri nesprávnom nastavení dôležitých nastaveniach systému

Nové možnosti v administrácii
- zobrazenie informačných štítkov v tabuľkách niektorých sekcií administrácie (články, menu, kategórie, parametre, doprava)
- zobrazovanie FAQ nápovied pre niektoré sekcie

Nové možnosti v administrácii
- zobrazenie rozcestníku v hlavných sekciách administrácie

Nové možnosti v zadávaní URL adries
- v sekciách MENU, ČLÁNKY, KATEGÓRIE, PRODUKTY bol aktivovaný nový systém zadávania vlastných URL adries, kedy k URL adresám nie je pridávaný žiadny dodatkový výraz systému.
- z dôvodu zmien URL adries bola čiastočne zmenená aj štruktúra formulára pre zadávanie a úpravu menu položiek v sekcii ČLÁNKY / MENU.
- zmenené boli aj URL adresy v procese košíku/nákupu
- všetky vedľajšie jazykové verzie stránok sa po novom zobrazujú s kódom jazyka v URL adrese hneď za doménou. Pôvodné URL adresy jazykových verzií stránok sú automaticky presmerované na nové.
- ďalšie informácie o zmenách a možnostiach nastavenia URL adries nájdete v novinke: Nové možnosti v sekcii NASTAVENIA / WEB

Nové možnosti v sekcii NASTAVENIA / WEB
- možnosť implementácie bezplatného SSL certifikátu od certifikačnej autority Lets Encrypt pre možnosť využívania zabezpečeného HTTPS protokolu. Prvotná implementácia SSL certifikátu je spoplatnená, avšak následne využívanie je bezplatné a navždy.
- pridaná položka pre možnosť nastavenia zobrazenia hlavného jazyka v URL adrese hneď za doménou. Všetky ostatné (vedľajšie) jazykové verzie stránok sa po novom zobrazujú práve s kódom jazyka v URL adrese hneď za doménou. Pôvodné URL adresy jazykových verzií stránok sú automaticky presmerované na nové.
- pridaná položka pre možnosť nastavenia prípony URL adries
- z dôvodu prípadnej duplicity obsahu, bola zrušená možnosť využívania domény s www a zároveň aj bez www. Všetkým profilom s vybranou možnosťou bola automaticky nastavená možnosť využívania domény len s www. Samozrejme doména bez www je automaticky presmerovaná na URL adresu domény s www.
- pridaná položka s možnosťou nastavenia určitých subdomén (odporúčame použiť len v nevyhnutných prípadoch)
- združenie aktivácie doplnkových služieb v sekcii
- zobrazenie aktuálneho kreditu pre spoplatnené možnosti (newsletter, SMS)

Nové možnosti v sekcii NASTAVENIA / DATABÁZY
- zjednotenie načítavania rôznych dátových typov importných súborov (XML, XLSX, XLS, ODS, JSON, CSV)
- nové možnosti v akciách šablóny (akcie pre prácu s atribútmi a stĺpcami)
- pridaná možnosť určenia numerickej hodnoty pre dostupnosť

Nové možnosti v sekcii ESHOP / FAKTÚRY
- zobrazenie tlačítka tlače priamo v panely dokladu
- zjednotenie niektorých funkcionalít dokladov (nižšie uvedené) do tlačítka "Ďalšie možnosti"
- odkazov na priamu tlač alebo stiahnutie PDF súboru (ak existuje) pre aktuálny doklad
- odkaz na vytvorenie kópie objednávky
- odkaz na detail objednávky na stránkach
- možnosť priamej úpravy čísla dokladov vo vystavených dokladoch (faktúry, proformy, dobropisy)
- história akcií dokladu

Nové možnosti v sekcii ESHOP / DOPRAVA
- možnosť nastavenia limitu pre rozmer najväčšieho produktu

Nové možnosti v úprave ZĽAVOVÝCH KUPÓNOV
- možnosť vytvorenia automaticky generovaného zľavového kupónu na základe vytvorenej objednávky. (len pre variant ESHOP Premium)
 ·  Translate
1
Add a comment...

WEXBO

Shared publicly  - 
 
WEXBO ver. 3.0.7
Nové možnosti v administrácii
- nové informačné upozornenia v sekciách (na pridanie položky alebo návodu)
- možnosť hromadného označovania položiek pomocou kurzoru myši (v niektorých tabuľkách a v súborovom systéme)
- zobrazenie informačných štítkov v tabuľkách niektorých sekcií administrácie (moduly, emaily, domény, fakturačné údaje, objednávky, faktúry)
- ďalšie drobné úpravy prostredia administrácie

Nové možnosti v sekcii NASTAVENIA / WEB
- presun nastavení zo sekcie "Nastavenia emailov" do sekcie NASTAVENIA / WEB / "Oznámenia (notifikácie)"
- možnosť nastavenia notifikácií prostredníctvom SMS

Nové možnosti v sekcii NASTAVENIA / ESHOP
- možnosť zobrazenia dopravy pre konkrétny produkt v detaile produktu

Nové možnosti v sekcii ESHOP / OBJEDNÁVKY
- rozšírené možnosti nastavenie pre exporte štítkov
- možnosť nastavenie notifikácií o zmene stavov objednávky prostredníctvom SMS
- možnosť manuálneho odoslania SMS o stave objednávky
- možnosť vytvorenia novej objednávky s predvolenými údajmi existujúcej objednávky (vytvorenie kópie objednávky)

Nový plugin a modul HEUREKA RECENZIE
- možnosť zobrazenia recenzií zákazníkov z Heureky. (len pre variant ESHOP Premium)

Nové možnosti v sekcii UŽÍVATELIA / SKUPINY
- možnosť rozšíreného nastavenia právomocí skupiny (upravovanie a odstraňovanie v sekciách)
- možnosť aktivácie dvojfaktorovej autorizácie pre skupinu užívateľov pristupujúcich do administrácie
 ·  Translate
1
Add a comment...

WEXBO

Shared publicly  - 
 
WEXBO ver. 3.0.4

* Nové možnosti v administrácii
- možnosť jednoduchého stiahnutia súborov zo súborového systému chytením súboru kurzorom myši a pretiahnutím na plochu Vášho počítača (len pre podporované prehliadače)
- vylepšenie zobrazenia tlačítok akcií a názvov sekcií v paneloch (pri menších šírkach zobrazovanej sekcie alebo obrazovky)
- tlačítko aktivácie/deaktivácie priamo v úprave viacerých sekciách
- ikona sekcie v hlavnom paneli
- vyhľadávanie a hromadné označovanie/odznačovanie vo viac-výberových položkách
- prepojenie súvisiacich prekladov s nápovedami
- úpravy v mobilnej verzii
- niekoľko ďalších drobných vylepšení administrácie...

* Ukončenie podpory starej administrácie
- starú administráciu už naďalej nie je možné využívať
- všetkým profilom bola automaticky aktualizovaná verzia systému minimálne na verziu 3.0.0.

* Nová sekcia KALENDÁR
- z úvodnej stránky administrácie (PLOCHA), po prekliknutí sa do sekcie ÚLOHY (tlačítko "Úlohy" hore v pravo) je možné zobraziť prehľadný kalendár úloh

* Nové možnosti v položkách "Zobraziť len skupinám"
- vo všetkých položkách "Zobraziť len skupinám" (kategórie, produkty, menu, články, moduly, spôsob dopravy,...) bola pridaná nová možnosť "Neregistrovaný užívateľ".

* Vylepšenie sekcie NASTAVENIA / SPECIAL CSS
- zvýraznenie CSS syntaxu

* Nové možnosti v detaile objednávky na stránkach
- na stránkach v detaile objednávky, ktorú vytvoril neregistrovaný užívateľ sa zobrazí tlačítko na jednoduchú registráciu, kde sa v profile automaticky vyplnia aj informácie z objednávky (fakturačná adresa, kontaktné informácie,...). Rovnako sa k profilu pripojí daná objednávka.

* Nové možnosti v sekcii PRODUKTY / PRODUKTY
- nové možnosti vo filtroch (zakázať objednanie, nepredajné, zľavnené)
- zobrazenie ikoniek, informácií o dôležitých nastaveniach a právomociach produktu

* Nové možnosti v úprave PRODUKTU
- nová položka zobrazenie produktu len určitej skupine
- možnosť nastavenia maximálnej platby za klik pre XML feedy
- zjednotenie subvariantov do jednotnej položky
- možnosť aktivovať v produkte viacero subvariantov, s možnosťou nastavenia príplatku a prepojenia na obrázok produktu
- premiestnenie položky subvariantov do záložky ZÁKLADNÉ NASTAVENIA

* Nové možnosti v HROMADNEJ ÚPRAVE PRODUKTOV
- pridanie nových položiek pre hromadnú úpravu produktov (hmotnosť, maximálna cena za klik, zakázať objednanie, dodávateľ, výrobca, zobrazenie ceny, zobrazenie ceny len skupinám, zobraziť len skupinám, záruka)

* Aktualizácia sekcie NASTAVENIA / DATABÁZY
IMPORT PRODUKTOV
- možnosť načítania súboru z URL adresy
- možnosť načítania a vytvorenia šablóny pre import
- možnosť nastavenia deaktivácie položiek od konkrétneho dodávateľa, ktoré sa v importnom súbore nenachádzajú
- možnosť nastavenia len určitých stĺpcov, ktoré sa majú aktualizovať pri existujúcich položkách
- možnosť pridávania akcií na stĺpce importného súboru
- zobrazenie správy o importe
- pridanie nových položiek, ktoré je možné importovať (maximálna cena za klik, zakázať objednanie, rozmery, zobrazenie ceny len skupinám, zobraziť len skupinám, parametre)

EXPORT PRODUKTOV
- pridanie nových položiek, ktoré je možné exportovať (maximálna cena za klik, zakázať objednanie, rozmery, zobrazenie ceny len skupinám, zobraziť len skupinám, parametre)
Nové možnosti v plugine XML FEEDY
- pridaný XML feed "Hledejlevne.cz"
- napojenie na položku "Maximálna platba za klik" v úprave produktu (Heureka, Zbozi, Hledejlevne)
- podpora tagu (darček produktu) pre XML feed Heureka
Nové možnosti v sekcii PRODUKTY / SUBVARIANTY
- možnosť nastavenie typu zobrazovania subvariantov (text, obrázok, farba, tlačítko, číslo, číselné možnosti)
- možnosť vzájomného násobenia číselných subvariantov alebo násobenia zadanej hodnoty subvariantu s nastaveným príplatkom
Nové možnosti v plugine PREPRAVNÉ SLUŽBY
- pridané prepravné služby (HeurekaPoint, TNT, EMS, FOFR, Gebrüder Weiss,...)
Nové možnosti v plugine PLATOBNÉ BRÁNY
- pridaná platobná brána ČSOB
 ·  Translate
1
Add a comment...

WEXBO

Shared publicly  - 
 
Z dôvodu skvalitnenia služieb pri rozširovaní sa a zjednotenia značky sa OxiWeb mení na WEXBO. Zároveň prinášame novú verziu nášho systému WEXBO 3.0 s modernou administráciou podporujúcou zobrazenie na mobilných zariadeniach bez obmedzenia funkcií. Vďaka novému systému je možné využiť responzívny dizajn aj na Vašich stránkach rovnako bez toho, aby ste prišli o jediný modul, plugin či funkciu, ktorú ste si na stránky pridali.
 ·  Translate
1
Add a comment...

WEXBO

Shared publicly  - 
 
Nové možnosti v KOŠÍKU
- zobrazenie mapky pre výdajné miesta podporujúce súradnice

Nové funkcie v procese objednávania
- v súhrnných a notifikačných emailoch o objednávke sa zobrazí tlačítko s URL odkazom pre zobrazenie detailu objednávky (aj pre neregistrovaných užívateľov)
- do súhrnného emailu o objednávky boli pridané microdáta pre emailových klientov (podporuje Gmail Inbox)
- na stránkach v detaile objednávky zobrazovanej užívateľovi sa zobrazuje 4. krokový proces spracovania objednávky v závislosti na stave objednávky

Nový modul GOOGLE+ PROFIL

Nový modul TWITTER ČASOVÁ OS

Nový plugin USERLIKE

Nové možnosti v sekcii UŽÍVATELIA / SKUPINY
- pridaná položka na zabezpečenie prístupu do administrácie na základe povolených IP adries
- zmena štruktúry polí pre nastavovanie právomocí

Nové možnosti nastavenia v sekcii DOPLNKY / MODULY
- možnosť deaktivovať orámovanie pre konkrétny modul (vo funkcii BOX MODULU)
- možnosť nastavenia zobrazenia modulu len v určitej mene (vo funkcii POVOLENIA)
- optimalizovanie prepojenia s nastavenými právomocmi skupiny

Aktualizované vyhľadávanie v Cyborgu
- pridanie do možností vyhľadávania ďalšie sekcie a doplnky
- optimalizovanie prepojenia s nastavenými právomocmi skupiny

Zmeny na úvodnej ploche v administrácii
- pridaná lišta akcií pre úvodnú plochu administrácie
- pridaná funkcionalita ÚLOHY. Možnosť pridania si úlohy, poznámky alebo pripomienky, ktorá sa bude zobrazovať na úvodnej ploche administrácie
 ·  Translate
1
Add a comment...

WEXBO

Shared publicly  - 
 
WEXBO ver. 3.1.1

Drobné úpravy administrácie
- možnosť nastavenia automatického odhlásenia z administrácie
- pre okamžité zobrazenie, že ste vykonali nejakú akciu, klikli na tlačítko, záložku alebo menu položky sa v pozadí položky zobrazí animácia
- nový štýl zaškrtávacích a výberových polí v tabuľkách
- pridanie tlačítka histórie v úprave modulov
- pridanie tlačítka "Nápoveda", "Aktivovať/Deaktivovať" a "Uložiť a otvoriť" v niektorých oknách (v hornom panely)

Nové možnosti v sekciách PRODUKTY a ESHOP
- vylepšené vyhľadávanie v užívateľoch, pri pridávaní užívateľa do objednávky
- pridanie rýchlych akcií do detailu objednávky pre položky email, telefón a adresu (zobrazenie na mape).
- pridanie akcií do tabuľky sekcie FAKTÚRY (tlač, vytvorenie dobropisu)
- nová položka "Jazyk" v úprave objednávky, pre nastavenie jazyka objednávky pre odoslanie notifikácií. Zároveň bola pridaná možnosť nastavenia notifikácií objednávok vo viacerých jazykoch.
- v úprave produktu bola pridaná možnosť pridania prílohy k produktu pre objednávku. Pri notifikácií objednávky, je možné k do emailu priložiť niektorú z príloh objednaných produktov.
- pre rýchlejší nákup produktov u dodávateľa bola v úprave produktu pridaná položka URL adresa dodávateľa pre produkt, ktorého odkaz sa zobrazí v detaile objednávky po zobrazení kódov produktu. Rovnako je možné na základe vybraných objednávok exportovať jednoduchý zoznam vlastných kódov produktov s počtami objednaných kusov.
- nová položka "Dodatok" v úprave produktu zobrazovaná v detaile produktu pod základnými informáciami produktu.
- moduly "Najnovšie", "Najprezerajnešie", "Najpredávanejšie", "Akciový tovar" boli zlúčené do modulu "Vybraný tovar". Rovnako boli v module pridané nové možnosti na rôzne zobrazenie produktov. V úprave produktu bola zmenená položka "Vo vybranom tovare", kedy je možné produkt zaradiť do požadovaného modulu "Vybraný tovar". Na základe zmien položky bola zmenená štruktúra pre hromadný import danej položky.
- nový typ "URL odkaz" v parametroch produktu
- nová možnosť v nastavení skladovej evidencie v položke "Nedostupné produkty": pre nedostupné a vypredané produkty zobrazovať len detail produktu (objednávanie zakázané).
- nová možnosť "informácie o doručení" v sekcii NASTAVENIA / ESHOP v položke "Štruktúra detailu produktu", pre zobrazenie informácií o predpokladanom doručení tovaru, prípadne informácie o garantovaní doručenia do Vianoc.

Ďalšie noinky
- ukladanie naposledy použitej dopravy a platby pre registrovaných užívateľov
- úprava všetkých platobných brán. Overovanie uskutočnenia platby, napárovanie platby na objednávku a prípadné zobrazenie chybových hlásení.
- pridanie platobnej brány Home Credit
 ·  Translate
1
Add a comment...

WEXBO

Shared publicly  - 
 
Z dôvodu zlepšovania našich služieb sme tento mesiac dokončili migráciu našich služieb do nového datacentra (TTC Teleport) s vyššou konektivitou a dostupnosťou. Zároveň bol aktualizovaný serverový hardvér (navýšenie výkonu, kapacity, redundancie).

S dlho pripravovaným a testovaným jadrom systému WEXBO sme prešli aj na najnovšie softvérové riešenia kľúčových prvkov, akými sú skriptovací jazyk a databázový systém, vďaka čomu všetky funkcionality systému pobežia ešte rýchlejšie.

Zvýšili sme zabezpečenie emailových schránok a sprístupnili auto-konfiguračný nástroj pre najpoužívanejších emailových klientov pre jednoduchšiu konfiguráciu emailovej schránky.

Rovnako sme spustili zabezpečené šifrované spojenie (HTTPS) pre všetky služby v rámci našej domény wexbo.com (administrácia, webmail, testovacie profily, API). Možnosť využívania šifrovaného spojenia (Let’s Encrypt) na Vašich doménach sprístupnime už čoskoro.
 ·  Translate
1
Add a comment...

WEXBO

Shared publicly  - 
 
WEXBO ver. 3.0.6

*Nové možnosti v administrácii
- hlavný vyhľadávač v hornom panely je aktuálne prepojený s niektorými tabuľkami, ktoré máte práve zobrazené. Pri písaní hľadaného výrazu vo vyhľadávači rýchlo zobrazí len vyhovujúce riadky v aktuálne zobrazenej tabuľke.

*Nová sekcia PODPORA / NÁVODY
- zobrazovanie návodov, krok za krokom priamo v prostredí administrácie

*Nové nastavenia v sekcii NASTAVENIA / DOMÉNY

*Nové možnosti v úprave UŽÍVATEĽA
- pridaná záložka OBJEDNÁVKY zo zoznamom objednávok užívateľa

*Nové možnosti v plugine FORMULÁRE
- možnosť využitia formulára pre vzájomný výpočet niektorých vstupných polí
- pridané nové typy vstupných polí (súbor, nadpis, text, oddeľovač, výpočet)
- možnosť umiestnenia popisu
- nápoveda http://wexbo.com/sk/faq/ako-pridat-formular-na-stranky-117/

*Nové možnosti v plugine PÄTIČKA
- možnosť vloženie niektorých modulov priamo do pätičky
- možnosť nastavenia šírky pre konkrétny stĺpec v pätičke

*Nové možnosti v plugine FILTER
- zmeny v nastaveniach filtrov z dôvodu zmeny štruktúry filtrov na stránkach. Zjednotenie všetkých nastavení filtrov do jedného boxu. Integrácia filtra ceny a výrobcov do filtrov parametrov.
- vylepšenie posuvníka od-do
- zobrazenie zoznamu aktuálne filtrovaných parametrov
- zrušenie položky "Zobrazenie vlastných filtrov". Danú možnosť nahradili nové možnosti v nastaveniach parametrov produktu.
- zrušenie položky "Zobrazovanie cien pri filtri (cena od-do)". Daná možnosť sa načítava so sekcie NASTAVENIA / ESHOP z položky "Primárna cena v boxoch".

*Nové možnosti v úprave PRODUKTU
- nová záložka PRÁVOMOCI, do ktorej boli presunuté niektoré položky zo záložky ROZŠÍRENÉ NASTAVENIA
- nové položky "Zobraziť len v jazykoch", "Zobraziť len v menách"
- nová položka "Povolený násobok množstva" pre nastavenie násobok množstva produktu, v ktorom je možné produkt objednať

*Nové možnosti v úprave PRODUKTU
- pri cene produktu je nová možnosť nastavenia rôznej ceny produktu pre určitú skupinu užívateľov pomocou: príplatku/zrážky, navýšenia/poníženia, priameho nastavenia (len pre variant ESHOP Premium)

Nové možnosti v úprave PRODUKTU
- nová položka "Povolené objednanie (od - do)", kde je možné nastaviť dátum s odpočtom k začiatku alebo koncu predaja produktu

*Nové možnosti v sekcii PRODUKTY / PRODUKTY
- nové identifikátory v zozname produktov v stĺpci "Info", zobrazenie variantu produktu pri názve produktu
- možnosť priraďovať produktu vlastné štítky. Štítky nahradili pred-vytvorené akcie produktu (akcia, novinka, bomba, darček,...). Štítkom je možné nastaviť zobrazenie vo filtri.

*Nové možnosti v sekcii PRODUKTY / PARAMETRE
- možnosť nastavenia ako sa parameter zobrazí vo filtroch (zaškrtávacie pole, výberové pole radio, výberové pole select, posuvník od - do)
- pridaná možnosť pre nastavenia popisu parametra


*Nové možnosti v sekcii ESHOP / OBJEDNÁVKY
- zvýraznenie ceny objednávok v cudzej mene
- vylepšené zadávanie produktov do objednávky


*Nové možnosti v plugine XML FEEDY
- nastavenie XML feedu pre určitú užívateľskú skupinu (napr. pre odberateľov) - možnosť nastavenia nezobrazovania určitých parametrov
- možnosť nastavenia nezobrazovania určitých parametrov
- možnosť vytvorenia viacero XML feedov s rôznymi nastaveniami
- generovanie náhodnej URL adresy aj pre manuálnu aktualizáciu


*Nové možnosti v sekcii NASTAVENIA / DATABÁZY
- pridanie nových položiek, ktoré je možné exportovať v databázach
- pre produkty: povolené objednanie množstva, zobraziť len v jazykoch, zobraziť len v menách, povolený násobok objednania, interná poznámka
- pre objednávky: číslo prepojenej proformy, variabilný symbol, mena, kurz k hlavnej mene, pin, štítky
- pridaná možnosť určenia DPH pre ceny v importnom súbore produktov
- nová predvolená šablóna ShopAPI pre import dodávateľov dostupných v službe ShopAPI

*Nové nastavenia v sekcii NASTAVENIA / ESHOP
- pridaná možnosť pre nastavenie číslovania dokladov

*Nové možnosti v administrácii
- drobné úpravy v tmavej téme administrácie
 ·  Translate
1
Add a comment...

WEXBO

Shared publicly  - 
 
WEXBO ver. 3.0.2

* Nová administrácia v predvolenom nastavení
- všetkým profilom bude aktivovaná nová administrácia
- možnosť prepojenia viacerých profilov a prepínania medzi nimi
- vylepšený správca súborov (plynulejšie zobrazenie súborov a obrázkov aj s automatickým stránkovaním pri zložkách s veľkým množstvom súborov)
- vylepšené načítavanie náhľadových obrázkov. Náhľadové obrázky pre produkty a galériu sú automaticky generované z hlavného obrázku, pričom sa rozpoznáva aj orientácia z metadát EXIF. Pri generácií dochádza k ich ukladaniu do medzi-pamäte, komprimácií a taktiež sa zvolí optimálny výstupný formát. Náhľadové obrázky sa tak návštevníkom načítavajú rýchlejšie a nezaberajú priestor v profile.

* Ukončenie podpory starej administrácie do konca marca
- starú administráciu bude možné využívať približne do konca marca, kedy bude ukončená jej podpora a nebude ju tak možné naďalej využívať
- zároveň bude do daného obdobia všetkým profilom automaticky aktualizovaná verzia systému minimálne na verziu 3.0.0.

* Nové možnosti v responzívnom paneli na stránkach
- v responzívnom panely sa pod akciou košíku zobrazia produkty v košíku

* Optimalizácia niektorých sekcií v responzívnom dizajne stránok
- optimalizáciou prešli hlavne sekcie, v ktorých sa nachádzali formuláre (košík, nastavenia užívateľského profilu, plugin formuláre a modul formulár)
- taktiež niektoré sekcie alebo moduly obsahujúce obrázky alebo videá (detail produktu, najpredávanejšie, najnovšie,...)
- a nakoniec niektoré pluginy zobrazované na celú šírku obrazovky

* Nový modul DYNAMICKÝ BANNER
- nový modul je obdoba modulu ROTÁTOR avšak modul DYNAMICKÝ BANNER je responzívny (prispôsobuje sa rozmerom stránky pri zobrazení v mobile) a je možné ho použiť na stránke viac krát

* Nové možnosti v úprave PRODUKTU
- nová položka rozmery produktu

* Nové možnosti v ESHOP / DOPRAVA
- nová položka nastavenia zobrazenia dopravy podľa objemu objednávky

* Nové možnosti v sekcii ESHOP / OBJEDNÁVKY
- možnosť vytvoriť proformu na objednávku
- v úprave objednávky, faktúry (predfaktúry, dobropisu) a reklamácie, boli tlačítka na vytváranie, zobrazovanie, tlač a stiahnutie dokladov zjednotené do nového tlačítka DOKLADY. Pod daným tlačítkom sa zobrazia akcie na zobrazenie či vytvorenie všetkých súvisiacich dokladov.
- možnosť generovania PIN kódu k objednávkam pre nastavené kombinácie spôsobu dopravy v sekcii ESHOP / DOPRAVA a spôsoby platby v sekcii ESHOP / PLATBA
- nové filtre "Spôsob dopravy" a "Spôsob platby"
- zobrazenie predvoleného štítku "interná poznámka k užívateľovi" pri registrovaných užívateľoch s internou poznámkou
 ·  Translate
1
Add a comment...

WEXBO

Shared publicly  - 
 
Cyborg ver. 2.7.1

Nové možnosti v plugine PREPRAVNÉ SLUŽBY
- nová prepravná služba GeisPoint SK

Nové možnosti v úprave PRODUKTU
- zrušená možnosť "Aktivita"
- nová možnosť "Zakázať objednávanie"
- nová možnosť "nepredajné" v položke "Dostupnosť po vyskladnení"
- zmena položky zaradenia produktu do kategórie
- integrácia záložky "OBRÁZKY" do hlavnej záložky "ZÁKLADNÉ ÚDAJE"
- presun položky "Poznámka administrátora" do záložky "POZNÁMKA"
 ·  Translate
1
Add a comment...

WEXBO

Shared publicly  - 
 
Cyborg ver. 2.7.0

*Zmena HTML štruktúry modulov MENU a KATEGÓRIE
- z dôvodu vylepšovania možností úpravy dizajnu daných modulov, bola zmenená HTML štruktúry zobrazujúca sa na stránkach.

Ak pre dané moduly používate vlastné štýlovanie v sekcii NASTAVENIA / SPECIAL CSS, je nutné si overiť správnosť zobrazovania daných modulov. Moduly je aktuálne možné štýlovať cez AdminSmart.

*Zmena HTML štruktúry na stránkach
Zmeny HTML štruktúry sa týkajú nasledujúcich sekcií:
- základné informácie v detaile produktu (kód, dostupnosť cena)
- zoznamu produktov
- pridanie "breadcrumbs" identifikácie do navigačného menu kategórií pre vyhľadávače
- pridanie názvu kategórie pod navigačné menu kategórií
- presun textu kategórií pod navigačné menu kategórií a názov kategórie
- zmena ikoniek prepínača štýlov boxov

Ak pre dané sekcie používate vlastné štýlovanie v sekcii NASTAVENIA / SPECIAL CSS, je nutné si overiť správnosť zobrazovania daných sekcií.

*Nové možnosti v zozname produktov na stránkach
- pridané tlačítko "zobraziť viac..." pre nový druh stránkovania. Zobrazenie produktov nasledujúcej stránky aj s produktami predchádzajúcich stránok.

*Nové možnosti v KOŠÍKU
- zobrazenie tlačítka pre vyhľadanie najbližšieho miesta v prepravcovi s výdajnými miestami podporujúcimi súradnice
- zobrazenie tlačítka mapy miest v prepravcovi s výdajnými miestami podporujúcimi súradnice
- pridanie súradníc pre výdajné miesta Zásielkovňa, Zásilkovna, pre zobrazenie mapky
- zjednotenie dizajnu krokov v košíku s detailom objednávky v profile užívateľa

*Nové možnosti v AdminSmart
- zmena zobrazenia AdminSmart Panelu, kde aktuálne prekrýva zvolenú stránku
- pridané možnosti zobrazenia a nastavenia: Nastavenie užívateľského profilu, Objednávky, Reklamácie, Úprava aktuálnej kategórie, Úprava dopravy a platby v košíku
- nová funkcionalita "Preklady" v AdminSmart Panely pre možnosť zmeny systémových prekladov priamo cez stránky, kliknutím na požadovaný výraz
- vylepšené zadávanie farieb v Úprave dizajnu

*Nové možnosti upravovania:
- dizajnu kategórií
- dizajnu menu položiek
- veľkosti písma textov a nadpisov
- veľkosť a odsadenie plochy
- veľkosť panelov
- sprístupnenie vlastého CSS pre konkrétny motív

*Nové možnosti v úprave KATEGÓRIÍ
- nová položka na možnosť presunu kategórií medzi ostatnými kategóriami
- možnosť skryť kategórie do rozšíreného zobrazenia
- možnosť umiestnenia textu kategórií
- pridaná položka pre nastavenie nadpisu (H1)
- pridaná položka pre nastavenie vlastnej triedy (class)
- možnosť kategorizovania pre nový XML Feed Zboží.cz

*Nové možnosti v plugine XML FEEDY
- nový XML Feed pre Zboží.cz
- XML Feed pre nemecký Google Merchant
- možnosť nastavenia automatického generovania XML feedov (len pre variant ESHOP Premium)

*Nové možnosti v sekcii PRODUKTY / MERNÉ JEDNOTKY
- možnosť nastavenia mernej jednotky pre doplnkovú cenu produktu

*Nové možnosti v plugine PREPRAVNÉ SLUŽBY
- nové možnosti nastavení v prepravných službách: Slovenská pošta, Uloženka, Zásielkovňa, Zásilkovna
- pridaná prepravná služba Slovenská Pošta - Balík na poštu aj so zoznamom pobočiek
- pridaná prepravná služba Česká Pošta - Balík na poštu aj so zoznamom pobočiek

*Nové možnosti v sekcii ESHOP / OBJEDNÁVKY
- pri označení objednávok v "Akcie vybraných" bola pridaná možnosť pre export podacích lístkov pre prepravné služby: Uloženka, Zásielkovna, Zásilkovna, Slovenská pošta. Možnosť je aktuálne v testovaní, neodporúčame ju tak využívať pre ostré objednávky.
- nové možnosti v nastaveniach stavov objednávok (predvolenie príloh)

*Nové možnosti v sekcii ESHOP / FAKTÚRY
- zobrazenie nových akcií v tabuľke (zobraziť objednávku, zobraziť faktúru, vytvoriť faktúru)
- nové tlačítka v úprave faktúry (zobraziť faktúru, zobraziť dobropis, zobraziť objednávku)
- vylepšená správa vytvorenia reklamácie

*Nové možnosti v plugine PLATOBNÉ BRÁNY
- pridaná platobná metóda 24-pay

*Nové možnosti v plugine ÚČTOVNÉ SYSTÉMY
- nové zostavy pre účtovný systém POHODA (produkty, skladové zásoby)

*Nové možnosti v plugine FORMULÁRE
- možnosť priložiť prílohu v potvrdení odosielanom užívateľovi
- možnosť nastaviť predvolenú hodnotu určitej položke

*Nový plugin TAWK.TO
Evidencia nových akcií v HISTÓRIÍ
- pridanie nových akcií (nastavenia väčšiny doplnkov)

*Nové akcie v niektorých sekciách administrácie
- nové alebo zmenené tlačítko s odkazom na príbuzný doplnok. V sekciách: eshop, preklady, menu, užívatelia, komentáre, newsletter, kategórie, parametre, platba, doprava, návštevnosť, vyhľadávanie)

*Zmeny v sekcii PODPORA / PODPORA
- vylepšené právomoci zobrazenia požiadaviek pre administrátora, supervisora a iných správcov
- zobrazenie prípadných kontaktných formulárov súvisiacich s profilom (len pre administrátora)
- drobné zmeny v zobrazení požiadaviek
- predĺženie limitu obdobia zobrazenia histórie požiadaviek
 ·  Translate
1
Add a comment...
Story
Tagline
tvorba eshopu a webstránok jednoducho, rýchlo a lacno
Introduction
ESHOP ALEBO WEB JEDNODUCHO A RÝCHLO, využite profesionálne riešenie pre Váš unikátny projekt, otestujte si ho teraz na 15 dní úplne ZADARMO!
Links